Tìm Sách

Giảng Luận >> Tâm lý đạo đức (Quyển 2)


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tâm lý đạo đức (Quyển 2)
 • Tác giả : Thích Chân Quang
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 374
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 1201000007114
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TÂM LÝ ĐẠO ĐỨC 2

THÍCH CHÂN QUANG ( 374 trang)

NXB TÔN GIÁO

LỜI NÓI ĐẦU

Bộ sách Tâm Lý Đạo Đức này đuợc viết lại từ loạt bài giảng Tâm Lý Đạo Đức mà chúng  tôi đã dạy ở trưòng Trung Cấp Phật học tỉnh Long An, khóa 2. Ban đầu, đây chỉ là 30 cuốn băng  cassette ghi lại tiếng nói. Sau vì yêu cầu ngiên cứư của nhiều người, chúng tôi đã thực hiện các bài giảng thành văn viết  để làm sách. Điều không ngờ là vệc chuyển từ  văn nói samng văn viết lại vất vả như vậy. Nhiều ngưòi phải góp công vào cuốn sách này từ những người viết nguyên bản thô từ văn nói cho đến  ngưòi góp phần chính ngữ pháp. Phải là cả môt thời gian khá dài mấy năm cho đến hôm nay khi chúng tôi tự tay chỉnh sửa những dòng cuối cùng.

Tâm lý con người có nhiều loại, tâm lý bất thiện, tâm lý thực dụng, tâm lý tín ngưỡng, tâm lý yếm thế, tâm lý lạc quan.Ởđây, chúng ta tập trung vào Tâm Lý Đạo Đức. Dĩ nhiên, 30 đề tài trong tập sách này chỉ là một phần rất nhỏ của Tâm lý Đạo Đức. Chúng tôi hy vọng sau này sẽ có những  vị khác phát triển rộng rãi lớn lao hơn nữa.

Chúng Tăng Ni khi bắt đầu bước vào cuộc đời tu học đều học qua cuốn sách này làm nền tảng trước khi học sang những giáo lý khác cao siêu hơn. Đạo Đức  là yêu cầu ban đầu của sự tu hành, và cũng là biểu hiện cuối cùng của một vị Thánh. Chúng ta có thể đau như xé ruột gan khi vài điều trong đây chạm đến tim mạch, và cũng có thể vui như mở hội  khi vài điều trong đây nâng bước chân mình.

Chúng ta cúi đầu dảnh lễ Mưòi Phưong Tam Bảo đã gia hộ cho chúng ta thực hiện cuốn sách này. Không có sự gia hộ của Phật, không ai có thể làm được điều gì có ý nghĩa. Chúng ta chỉ làm, và chỉ nguyện lảm một hạt bụi dưói chân Phật, một công cụ của Phật trong việc đem Chánh Pháp đến với mọi ngưòi.

Chúng ta cúi đầu đảnh lễ các vị Thánh đã cho chúng ta những câu chuyện đẹp đẽ về cuộc đời của các Ngài. Một câu chuyện được chúng ta kể trong 5 phút lại chính là kết quả của suốt cuộc đời khổ hạnh của các Ngài. Những tâm gương cao cả đó sưỏi ấm biết bao nhiêu trái tim con người qua suốt nhiều thời đại.

Chúng ta cám ơn Ban Giám Hiệu trưòng Trung cấp Phật học Long An đã hoan hỷ ủng hộ cho giáo trình này được giảng dạy dù rất mới mẻ. Phải chăng là những vị chân tu đức hạnh mới vượt qua được khuôn sáo để đón nhận điều mới lạ như thế. Quý thầy đã cho chúng ta một đạo tình ấm áp và chân thành nhiều năm qua.

Chúng ta cám ơn Thưọng tọa Thích Viên Giác là ngưòi đã giới thiệu để cho giáo trình này có cơ hội được trình bày. Tri tuệ và tâm lòng của thầy luôn là   điều  làm cho mọi người ngạc nhiênvà nể phục.

Chúng ta cám ơn quý Tăng Ni sinh đã quan tâm nghiên cứu môn học  mới mẻ này khiến cho người dạy có thêm tinh thần bước tới mãi. Tăng Ni sinh đã phấn khởi chịu khó làm bài tập, hăng hái hỏi đáp trong lớp, hối hận khi tìm thấy lỗi, hoặc vui mửng khi tìm thấy hưóng đi . Nhiều người trong lớp bây giờ đang tham dự những chưong trình đào tạo cao hơn.

Chúng tôi cám ơn Thạc sỹ Mai Nhân đã góp nhiều công sức cho cuốn sách này.

Chúng tôi cám ơn những Cư sĩ đã miệt mài học chung với Tăng Ni và góp phần tạo nên bầu không khí trang nghiêm long trọng, những người Cư sĩ đã ủng hộ giúp đỡ chúng tôi trong suốt thời gian giàng dạy giáo trình này, những ngưòi Cư sĩ đã nhiệt tình góp tay đem giáo trình này lan xa hơn nữa.

Chúng tôi cám ơn NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO đã ủng hộ chúng tôi để tập sách này đấn tay bạn đọc.

Nguyện đem công đức này cúng dường lên Tam Bảo, và hồi hướng cho tất cả chúng sinh đồng thành Phật đạo.

NamMô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mùa xuân, 2004

Kính ghi

Tỳ kheo Thích Chân Quang

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

TLĐĐ 11 - SỐNG ĐƠN GIẢN

-         Định nghĩa

-         Tu sĩ phải so sánh nhu cầu cảu mình với hoàn cảnh xã hội

-         Chùa to hay chàu nhỏ

-         Trưòng hợp có phước

-         Những sản phẩm mới

-         Kinh tế tiêu thụ

-         Một vài tấm gương

-         Chọn mức sống hợp lý

TLĐĐ 12 – TINH TẤN

-         Tinh tấn và sự cố gắng thực hiện thiện pháp

-         Tinh tấn làm lợi ích chúng sinh

-         Tinh tấn tu tập thiền định

-         những cảnh sống cần thiết để tạo nên ý chí

TLĐĐ 13 - ĐỐ KỴ

-         Định nghĩa

-         Đố kỵ khiến người ta gây nhân xấu nặng nề

-         Đề phòng tâm đố kỵ

TLĐĐ 14- GIẢI THOÁT ĐỂ LÀM GÌ

-         Giải thoát là mục tiêu của đạo Phật

-         Mục đích giải thoát cho mình chỉ là sự vị kỷ trá hình

-         Biểu hiện của giải thoát là đạo đức

-         Sự khủng hoảng đạo đức của thế giới và trách nhiệm của đạo Phật

-         Điểm khác nhau giữa đời sống vị tha của người hướng về giải thoát với những nhà từ thiện lớn của tôn giáo

-         Làm gì để giải thoát và giải thoát để làm gì?

TLĐĐ 15- NIỀM TIN

-         Tin là chấp nhận điều gì đó đúng sự thật

-         Những cách tin

-         Hai cách tin sai lầm

-         Niềm tin đúng đem lại nhiều phước lành và lợi ích

-         Đa nghi và cả tin đều là bệnh

-         Những vấn đề của thời đại

TLĐĐ 16- SỰ HÒA HỢP

-         Sống trong cộng đồng là một đặc tính chung

-         Tinh thần lục hòa

-         Tình thương là gốc của sự hòa hợp

-         Bỏ qua sự khác biệt để hướng tới cái tương đồng

-         Nơi vô ngã, mọi cái trở thành đồng nhất

TLĐĐ 17- KÍN ĐÁO

-         Kín đào là không thể nói về bản thân mình cho ngườin khác biết

-         Kín đáo khác với thâm hiểm

-         Trong sự tu hành, hạnh kín đáo là quan trọng

-         Những trường hợp có thề kể về ưu điểm của mình

-         Những điều trong Tăng chúng khon g6 thể nói ra ngoài

-         Một chút ý nghĩa về âm dưong

TLĐĐ 18- LÀM CHỦ LỜI NÓI

-         Công dụng của lời nói

-         Đạo đức của ngôn ngữ

TLĐĐ 19- HỐI HẬN

-         Định nghĩa

-         Tâm hối hận là dấư hiệu của đạo đức

-         Giác ngộ được đạo lý mới có thể hối hận lầm lỗi cũ

-         Những cách chuộc lỗi

-         Bất hối

-         Khi chỉ lỗi cho người

TLĐĐ 20- CAN ĐẢM

-         Định nghĩa

-         Sự tạo thành

-         Một vài tấm gương

-         Công đức

-         Những phản ứng phụ

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn