Tìm Sách

Giảng Luận >> Mười điều biện ma

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Mười điều biện ma
 • Tác giả : Thiền sư Siêu Minh
 • Dịch giả : Thích Nhật Quang
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 170
 • Nhà xuất bản : TP. Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản : 2001
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 1201000007036
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 MƯỜI ĐIỀU BIỆN MA

THÍCH NHẬT QUANG dịch và chú giải (170 trang)

NXB TP. HCM

LỜI ĐẦU SÁCH

Trong nhất thời nội tại của chúng ta chưa kiên cường, năng lực tu tập của chúng ta còn yếu kém chưa đầy đủ, một chút ngu mê nói mớ trong ta chưa tan thì từ đó  mọi thứ ràng buộc bủa vây bủa khốn đốn. Có thể là như thế. Cho nên tinh thần phải vững , ý chí đầy đủ, nỗ lực công phu và thực sự ổn định hàng ma. Chính đây là lẽ thực, là chỗ ta phải biện rành.

Tuy nhiên làm sao để biện? Trong khi ta vẫn biết ma gì cũng tự ta thôi. Ngay nơi ta chớ đâu mà kiếm tìm, biện biệt cái gì? Có loại ma nào bên ngoài nanh vuốt hung dữ đến hại ta đâu mà sợ. Nói đúng ra.

Ta cứ tu Phật đạo, ngang đâu ta không tiến cũng không chịu buông xa, đó là sào huyệt của ma. Ta cẩn biện rành. Chớ lắm! Một chút tự mãn cao vướng mắc trong ta, ta lại dậm chân tại chỗ. Đây rồi, vô vàn thứ hiện, là cái cớ ma sự hiện hình.

Ở đây nói biện ma là ta phải sáng suốt biện rành ma sự, dù mảy may gì trong ta cũng không dối ta được. Biện rành như thế rồi, ta lại hiên ngang dẫm trên mọi thứ, sấn bước công phu, khắc tinh tiến. Cũng không được kinh suất!

Sự an lạc trong ta luôn sẵn sàng, Mời chư pháp hữu cùng chúng tôi để mắt biện ma và nhìn ra lẽ thực của ma sự.

Thiền viện Thường Chiếu

Thích Nhật Quang

 

MỤC LỤC

1.       Ma oan nghiệt nhiều đời

2.       Ma bên ngoài đến làm mê hoặc

3.       Ma phiền não

4.       Ma sở tri

5.       Ma tà kiến

6.       Ma vọng tưởng

7.       Ma khẩu nghiệp

8.       Ma bệnh khổ

9.       Ma hôn trầm

10.  Đại thiên ma

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn