Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Tuyển tập các bài sám văn


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tuyển tập các bài sám văn
 • Tác giả : Thích Đồng Bổn sưu tập
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 297
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo - Hà Nội
 • Năm xuất bản : 2002
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 1201000007099
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TUYỂN TẬP CÁC BÀI SÁM VĂN

Bộ 5 tập

THÍCH ĐỒNG BỔN sưu tập

TẬP 1 (297 trang)

NXB TÔN GIÁO

 

LỜI ĐẦU SÁCH

Trong các loại hình ngâm, vịnh, tán, tụng, của Lễ thức Phật Giáo phổ biến ở VN xưa nay, mọi cách đều thể hiện đa phần bằng Hán tự, hoặc âm Hán Việt. Vì thế tính chất rung động đi vào lòng người để thấu hiểu quả rất hạn chế.

Sám là một cách tụng niệm có câu kệ, có âm tiết trầm bổng, ngân nga, được thể hiện đa số bằng chữ Nôm thuở xưa hay chữ Việt ngày nay, sử dụng trong các từ khóa  tụng niệm có tính chất tự sự, diễn tả được ý nghĩa chí nguyện mà người tụng có thể nhập vào tự tâm, làm cho cảm ứng, răn nhắc, tán dương hay ăn năn, hồi hướng.

Công năng của sám còn dễ dàng rung cảm thâm nhập vào lòng người xung quanh khi nghe xướng tụng. Ở miền Bắc VN, sám còn được  dùng như kệ hạnh cho các cụ già xưóng đọc khi đi chùa.

lời văn của Sám  được các tổ xưa trước tác hoặc phiên dịch ra bằng thể thơ văn vần phổ biến nhất là lục bát, song thất lục bát, hoặc lối kệ bốn chữ, để cho dễ dàng học thuộc hay nhớ tụng trôi chảy.

trong tuyển tập này, chúng tôi chỉ suư tầm những bài sám đã được nhiều người bíêt đến, đã có quá trình khẳng định phổ biến trong Phật giáo từ lâu nay. Và việc sưu tẩm này cũng mang ý nghĩa  góp nhặt lại những áng văn tư liệu để khỏi mai một. Khi mà hiện nay sự đơn giản hóa các nghi thức Phật giáo đã làm cho ít ai có thể nhớ hay sử dụng được tất cả.

Biết rằng thiển trí tài hèn, chưa có thể sưu tầm được trọn vẹn các bài sám hay đang còn lưu giữ đây đó trong các chốn Tòng Lâm cổ tự xưa, chúng tôi chỉ có thể đưa vào tuyển tập này những tài liệu  đã có trong tay được rút ra từ các quyển trước như: Các quyển nghi tụng niệm, Tuyển tập các bài Sám, Ba mưoi chín bài sám nghĩa; và một số bài phổ thông trong các lễ tụng dân gian v.v…

Chắc rằng thiếu sót vẫn còn nhiều, rất mong được Chư Tôn Đức, pháp hữu gần xa phát hiện thêm và bổ sung cho, để giúp chúng tôi ngày càng  hoàn chỉnh bộ sưu tập về các bài sám, góp phần gìn giữ và lưu truyền những giá trị ngôn từ văn cú lợi sinh, mà khi xướng tụng lên, sẽ làm cho tự mình và mọi người nghe được thức tỉnh tình đời mà giác ngộ tự tâm.

NamMô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.

Xá lợi Tự, mùa thu năm Tân Mùi 1991.

Ngưòi góp nhặt

ĐỒNG BỔN

 

MỤC LỤC tập I

PHẦN THỨ I: CÁC BÀI SÁM VĂN PHÁT NGUYỆN VÀ HỒI HƯÓNG

1.          SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN

2.          SÁM PHÁT NGUYỆN I

3.          SÁM PHÁT NGUYỆN QUY Y TAM BẢO

4.          SÁM KHỂ THỦ NGHĨA I

5.          SÁM HỐI NGUYỆN II

6.          PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI

7.          SÁM PHÁT NGUỴÊN

8.          BÀI SÁM HỐI

9.          SÁM QUY MẠNG DIỄN NGHĨA

10.     SÁM KHỂ THỦ NGHĨA II

11.     SÁM NGÃ NIỆM I

12.     SÁM NGÃ NIỆM II

13.     PHÁT NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG

PHẦN THỨ II: CÁC BÀI SÁM VĂN TÁN THÁN PHẬT THÁNH HIỀN TĂNG

14.     SÁM TỤNG PHẬT XUẤT GIA

15.     SÁM TỤNG PHẬT KHÁNH ĐẢN I

16.     SÁM TỤNG VU LAN

17.     SÁM TỤNG PHẬT THÀNH ĐẠO I

18.     SÁM TỤNG PHẬT NIẾT BÀN I

19.     SÁM DI LẬC I

20.     SÁM THÍCH  CA I

21.     SÁM DI ĐÀ

22.     SÁM CHUẨN ĐỀ

23.     SÁM QUÁN ÂM I

24.     SÁM QUÁN ÂM II

25.     SÁM THẾ CHÍ

26.     SÁM ĐỊA TẠNG

27.     SÁM MỤC LIÊN

PHẦN THỨ III: CÁC BÀI SÁM VĂN CẦU SIÊU VÀ TỊNH ĐỘ

28.     SÁM CẦU AN I

29.     SÁM CẦU SIÊU I

30.     SÁM CẦU SIÊU II

31.     SÁM CẦU SIÊU III

32.     SÁM PHẬT TỔ

33.     SÁM NIỆM PHẬT

34.     SÁM ĐẠI TỪ

35.     SÁM TỪ VÂN

36.     SÁM THẬP PHƯƠNG II

37.     SÁM THẬP PHƯƠNG III

38.     SÁM CHÂU HOẰNG

39.     SÁM HỒI ĐẦU

40.     SÁM THỌ KÝ

41.     SÁM CẦU SIÊU CÚNG MẸ

42.     SÁM BÁO HIẾU MẪU THÂN

43.     SÁM BÁO HIẾU PHỤ THÂN

PHẦN THỨ IV: CÁC BÀI SÁM VĂN KHUYẾN TU - CẢNH TỈNH

44.     SÁM THÁI BÌNH

45.     SÁM TỊNH ĐỘ

46.     KỆ VÔ THƯỜNG

47.     SÁM THẢO LƯ

48.     VĂN KHUYẾN TU I

49.     VĂN KHUÝÊN TU II

50.     SÁM HỐNG TRẦN

51.     BÀI TỐNG TÁNG

52.     ĐƯỜNG VỀ TỊNH ĐỘ

53.     SÁM TU LÀ CỘI PHÚC

54.     PHẬT TỬ TẠI GIA

55.     BÁT NHÃ TÂM KINH I

 

TUYỂN TẬP CÁC BÀI SÁM VĂN -TẬP 2

THÍCH ĐỒNG BỒN sưu tập (302 trang)

NXB TÔN GIÁO

MỤC LỤC

PHẦN THỨ  I : CÁC BÀI SÁM VĂN ÂM CHỮ HÁN 

56.     SÁM KHẾ THỦ

57.     SÁM QUI MẠNG

58.     SÁM NHỨT TÂM

59.     SÁM THẬP PHƯƠNG

60.     SÁM PHỔ HIỀN THẬP ĐẠI NGUYỆN

61.     SÁM NGÃ NIỆM

62.     SÁM KHẾ THỦ QUAN ÂM

63.     SÁM VĂN PHÁT NGUYỆN

64.     SÓN HỒI HƯỚNG NGUỴÊN VĂN

65.     TỤNG KINH SÁM HỐI HỒI HƯỚNG VĂN

66.     SÁM VĂN NIỆM THỰC

67.     PHÁP GIỚI CHÚNG SINH SÁM VĂN

68.     SÁM VĂN PHÁT NGUYỆN

69.     SÁM VĂN PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

PHẦN THỨ II: CÁC BÀI SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN

70.     SÁM KHÊ THỦ NGHĨA

71.     SÁM QUY MẠNG

72.     SÁM NHỨT TÂM NGHĨA

73.     QUI MẠNG DIỄN NGHĨA

74.     SM1 HỐI VĂN

75.     SÁM NHƠN LÀNH

76.     SÁM PHỤNG HÀNH PHẬT SỰ

77.     SÁM KHẤN NGUYỆN

78.     SÁM HỒI TÂM TAM BẢO

79.     VĂN SÁM HỐI

80.     VĂN PHÁT NGUYỆN THỌ TRÌ NGŨ GIỚI

81.     VĂN SÁM HỐI

82.     VĂN CẢNH SÁCH BUỔI SÁNG

83.     VĂN CẢNH SÁCH BUỔI TỐI

PHẦN THỨ III: CÁC BÀI SÁM VĂN TÁN DƯƠNG -KỶ NIỆM PHẬT-BỒ TÁT

84.     SÁM THÍCH CA

85.     SÁM DI LẶC

86.     SÁM ĐỊA TẠNG

87.      SÁMN BỒ TÁT

88.     SÁM KHẾ THỦ QUAN ÂM NGHĨA

89.     VĂN TÁN DƯƠNG PHỔ MÔN 12 ĐẠI NGUYỆN

90.     SÁM NGHĨA CỦA LỤC TỰ DI ĐÀ

91.     48 LỜI NGUYỀN DI ĐÀ

92.     BÀI TỤNG VIA DI LẶC

93.     BÀI TỤNG NGÀY PHẬT ĐẢN

94.     BÀI TỤNG VÍA PHẬT DI ĐÀ

95.     BÀI TỤNG NGÀY PHẬT THÀNH ĐẠO

PHẦN THỨ IV: CÁC BÀI SÁM VĂN BÁO HIẾU - CẦU AN - CẦU SIÊU

96.     SÁM CÔNG CHA

97.     SÁM NGHĨA  MẸ

98.     KỆ NHỚ ƠN CHA MẸ

99.     SÁM CẦU AN

100.                   SÁM NIỆM PHẬT QUYẾT ĐỊNH VÃNG SINH

101.                   SÁM CẦU SIÊU VONG LINH

102.                   SÁM ĐƯA LINH

103.                   KỆ ĐỘ VONG

PHẦN THỨ V: CÁC BÀI SÁM VĂN CẢNH SÁCH VĂN TẾ

104.                   SÁM VÔ THƯỜNG

105.                   SÁM HỒNG TRẦN

106.                   KỆ CÚNG THÍ CÔ HỒN

107.                   SÁM TRIỆU CÔ HỒN

108.                   SÁM VĂN CHIÊU HỒN CA

109.                   VĂN TẾ CÔ HỒN

110.                   BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

 

TUYỂN TẬP CÁC BÀI SÁM VĂN TẬP 3

THÍCH ĐỒNG BỔN sưu tập (297 trang)

NXB TÔN GIÁO

MỤC LỤC

PHẦN THỨ I: CÁC BÀI SÁM VĂN ÂM CHỮ HÁN

111.        SÁM PHÁT NGUYỆN HƯỚNG TAM BẢO

112.        SÁM HỐI VĂN

113.        SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN TÙY HỈ VĂN

114.        SÁM VĂN NGŨ BÁCH DANH

115.        ĐẠI BI SÁM HỐI VĂN

116.        SÁM VĂN QUAN ÂM TIÊU TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG

117.        VĂN PHỔ SÁM BẠCH

PHẦN THỨ II: CÁC BÀI SÁM VĂN KỶ NIỆM PHẬT BỒ TÁT

118.        SÁM VĂN XƯNG TÁN TAM THẾ PHẬT

119.        SÁM VĂN KỶ NIỆM PHẬT ĐẢN

120.        SÁM VĂN KỶ NIỆM NIẾT BÀN

121.        MƯỜI HAI ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC QUAN THẾ ÂM

122.        VĂN TÁN NGUYỆN QUAN ÂM

123.        SÁM VĂN QUAN ÂM MƯỜI HAI NGUYỆN

124.        THIỆN SINH KỆ VĂN

125.         48 LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC  PHẬT A DI ĐÀ

126.        BÀI KINH TÁM ĐIỀU

127.        SÁM A DI ĐÀ PHẬT

PHẦN THỨ III: CÁC BÀI VĂN SÁM HỐI PHÁT NGUỴÊN

128.        SÁM VĂN PHÁT NGUYỆN

129.        SM1 NHỨT TÂM

130.        SÁM THẬP PHƯƠNG

131.        SÁM NGUYỆN KHẾ THỦ

132.        SÁM QUI MẠNG DIỄN NGHĨA

133.        SÁM VĂN NHỚ ƠN PHẬT

134.        SÁM NGUYỆN

135.        SÁM VĂN PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN

136.        SÁM VĂN PHỔ HIỀN HẠNH NGUỴÊN NGHĨA

137.        SÁM NGUỴÊN VỀ CÕI PHẬT

138.        SÁM NGÃ NIUỆM III

139.        SÁM QUY NGUYỆN

140.        SÁM HỐI NGUYỆN VĂN

141.        VĂN SÁM HỐI TAM NGHIỆP

142.        SÁM NGUỒN TÂM

PHẦN THỨ IV: CÁC BÀI SÁM VĂN CẦU AN CẦU SIÊU

143.        SÁM CẦU NGUYỆN TRAI TĂNG

144.        KỆ VĂN VÔ SINH NIỆM PHẬT

145.        SÁM TIÊU TAI GIẢI HẠN

146.        SÁM KỆ GIẢI NGHIỆP SÚC SINH

147.        VĂN CÚNG CỮU HUYỀN THẤT TỔ

148.        VĂN CÚNG TỔ TIÊN

149.        VĂN CÚNG CHA MẸ

150.        VĂN CÚNG VỢ CHỒNG

151.        VĂN CÚNG CON CHÁU

152.        SÁM GIÁC LINH TỐNG TÁNG

153.        SÁM CẦU SIÊU

154.        SÁM VĂN LÂM CHUNG

155.        SÁM NGUYỆN CẦU SIÊU

PHẦN THỨ V: CÁC BÀI VĂN TẾ- CẢNH SÁCH

156.        VĂN CẢNH SÁCH BUỔI SÁNG

157.        VĂN CẢNH SÁCH PHÂN CÔNG

158.        VĂN CẢNH SÁCH THẢO ĐƯỜNG

159.        VĂN CẢNH TỈNH THẾ NHÂN

160.        KHUYẾN TU TỊNH ĐỘ

161.        VĂN TẾ CHƯ CHIẾN SĨ TRẬN VONG, CHƯ LƯƠNG DÂN TỬ NẠN

162.        VĂN TẾ CHƯ CHIẾN SĨ TRẬN VONG, ĐỒNG BÀO TỬ NẠN

163.        MÔNG SƠN THÍ THỰC DIỄN NGHĨA

164.        VĂN TẾ CÔ HỔN

165.        BÁT NHÃ TÂM KINH

 

TUYỂN TẬP CÁC BÀI VĂN SÁM HỐI -TẬP 4

THÍCH ĐỒNG BỔN sưu tập ( 270 trang)

NXB TÔN GIÁO

MỤC LỤC

 

I. CÁC BÀI  SÁM VĂN XƯNG TÁN- KỶ NIỆM

166.      SÁM AN CƯ

167.      VĂN TỤNG CÚNG DƯỜNG LỄ DÂNG Y

168.      VĂN TỤNG CÚNG DƯỜNG LỄ DÂNG Y

169.      BÀI TỤNG LỄ VU LAN  II

170.      SÁM CA SỰ TÍCH MỤC KIỀN LIÊN

171.      VĂN PHÁT NGUYỆN VÍA A DI ĐÀ

172.      SÁM VĂN 12  HIỆU AN DƯỠNG NGHĨA

173.      SÁM VĂN 12 ĐẠI NGUYỆN DƯỢC SƯ

174.      SÁM PHỔ HIỀN THẬP NGUYỆN

175.      SÁM VĂN PHỔ HIỀN ĐẠI NGUYỆN   III

II. CÁC BÀI VĂN SÁM HỐI – PHÁT NGUYỆN

176.      CÁC SÁM VĂN TỤNG KINH SÁM HỐI HỒI HƯỚNG NGHĨA

177.      SÁM PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH NGHĨA

178.      SÁM PHÒNG HỘ CHUYỄN HÓA

179.      SM1 THẬP ÂN

180.      SÁM KHẾ THỦ NGHĨA  V

181.      SÁM QUI MẠNG NGHĨA  VI

182.      SÁM 10 ĐIỀU PHÁT NGUYỆN TÂY PHƯƠNG

183.      SÁM NGÃ NIỆM NGHĨA  IV

184.      SÁM ĐẠO TRÀNG

185.      SÁM LỤC HÒA  I

186.      SÁM LỤC HÒA   II

187.      SÁM LỤC ĐỘ

188.      SÁM BỒ ĐỀ

189.      SÁM NGUYỆN QUY Y TAM  BAO

190.      SÁM NGUYỆN CÚNG DƯỜNG HƯƠNG HOA

191.      SM1 VĂN PHÁT NGUYỆN QUY Y

192.      SÁM VĂN PHÁT NGUYỆN HỒI HƯỚNG

193.      SÁM VĂN QUÁ ĐƯỜNG THỌ THỰC

III.  CÁC BÀI SÁM VĂN BÁO HIẾU - CẦU AN

194.      SÁM HIẾU TỬ

195.      VĂN PHÁT NGUYỆN BÁO ÂN PHỤ MẪU

196.      SÁM DƯỢC SƯ CẦU TIÊU TAI

197.      SÁM CẦU TẬT BỆNH TIÊU TRỪ

198.      SÁM CỨU KHỔ QUAN THẾ ÂM

199.      SÁM VĂN PHÁT NGUYỆN THẾ PHÁT   I

IV. CÁC BÀI SÁM VĂN THÍ THỰC - CẦU SIÊU

200.      SÁM VĂN THÍ THỰC HỒI HƯỚNG

201.      SÁM TIẾN LINH

202.      VĂN TẾ VONG  I

203.      VĂN TẾ VONG  II

204.      SÁM LONG VĨNH THIỀN SƯ

205.      SÁM SIÊU ĐỘ VONG HỒN

206.      SÁM NGUYỆN VONG LINH VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

207.      SÁM CẦU SIÊU CỬU HUYỀN THẤT TỔ

208.      SÁM GIÁC LINH THẦY

V. CÁC BÀI SÁM VĂN CẢNH TỈNH - KHUYẾN TU

209.      SÁM VÔ THƯỜNG

210.      VĂN TẾ LIỆT SĨ

211.      VĂN TẾ CÔ HỒN

212.       HỒI HƯỚNG TẾ VĂN

213.      KỆ KHUYÊN ĐỪNG SÁT SANH

214.      SÁM VĂN TỰ TÍCH HI THỊ - CHÍ CÔNG

215.      THIỀN CƠ YẾU NGỮ VĂN

216.      GỚI HÀNH ĐỒNG TỬ VĂN

217.      HOÁN TỈNH TRẦN TÂM KHUÝÊN TU TỊNH ĐỘ VĂN

218.      SÁM HỐI TÂM HƯỚNG THIỆN

219.      TIÊU TỰ THẦN CHUNG

220.      BÁT NHÃ TÂM KINH   IV

 

TUYỂN TẬP CÁC BÀI  SÁM VĂN -TẬP 5

THÍCH ĐỒNG BỔN sưu tập (325 trang)

NXB TÔN GIÁO

MỤC LỤC

I. CÁC BÀI SÁM HỐI – PHÁT NGUYỆN

221-      SÁM HỐI NGUỴÊN VĂN

222-      SÁM NGUYỆN

223-      TÙY HỶ HỒI HƯỚNG VĂN

224-      VĂN PHÁT NGUỴÊN TU THẬP THIỆN

225-      VĂN PHÁT NGUỴÊN SÁM HỐI

226-      SÁM HƯỚNG VỀ KÍNH LẠY

227-      SÁM NGÃ NIỆM

228-      SÁM QUI MẠNG  VII

229-      SÁM QUI MẠNG  VIII

230-      SÁM KHẾ THỦ NGHĨA  VI

231-      SÁM KHẾ THỦ NGHĨA VII

232-      SÁM TỤNG HẠNH PHÚC

233-      VĂN SÁM HỐI KHUYẾN THIỆN

II.  CÁC BÀI SÁM XƯNG TÁN - KỶ NIỆM

234-      VĂN TÁN DƯƠNG TAM BẢO

235-      SÁM VĂN PHỔ HIỀN ĐẠI NGUYỆN

236-      SÁM PHỔ ĐÀ

237-      SÁM ĐỊA TẠNG

238-      SÁM THẬP BÁT QUAN ÂM

239-      SÁM GIÀ LAM

240-      SÁM VĂN KỶ NIỆM PHẬT XUẤT GIA

241-      SÁM VĂN KỶ NIỆM PHẬT THÀNH ĐẠO

242-      SÁM TÒNG LÂM

243-      SÁM KHẾ THỦ QUI Y PHỔ AM SƯ

244-      SÁM VĂN THÍ PHÁT XUẤT GIA

245-      UY NGHI TẠI GIA

III.  CÁC BÀI SÁM TỊNH ĐỘ - BÁO HIẾU - CẦU AN- CẦU SIÊU

246-      SÁM NHỨT TÂM NGHĨA IV

247-      SÁM NHỨT TÂM NGHĨA  V

248-      SÁM THẬP PHƯƠNG NGHĨA  IV

249-      SÁM THẬP PHƯƠNG NGHĨA V

250-      SÁM PHÁT NGUỴÊN NIỆM PHẬT

251-      ĐƯÒNG VỀ CỰC LẠC

252-      SÁM BỒ ĐỀ HỒI HƯỚNG CỰC LẠC

253-      SÁM VĂN CẦU PHÚC THỌ

254-      SÁM CẦU TU

255-      SÁM VĂN CẦU SIÊU CHO CHA

256-      SÁM CẦU SIÊU CÚNG THẤT

257-      SÁM KỲ SIÊU

258-      SÁM CẦU SIÊU TÌNH THẾ

259-      BÀI TỐNG CHUNG

260-      SÁM NGUỴÊN HƯƠNG LINH

261-      SÁM CẦU SIÊU THỦY LỤC VỚT VONG

IV . CÁC BÀI SÁM THÍ THỰC - CẢNH TỈNH - KHUYẾN TU

262-      VĂN HỒI HƯỚNG CÚNG THÍ

263-      SÁM TÁN KHÔ LÂU

264-      TRẠO VĂN DIỄN ÂM

265-      VĂN THỈNH THẬP LOẠI CÔ HỒN

266-      VĂN KHUYẾN TU THIỆN NGHIỆP

267-      SẮC KHÔNG TÌNH THẾ

268-      THẬP NHỊ NHI TỤNG DIỄN ÂM

269-      SÁM TINH TẤN

270-      SÁM TỪ BI

271-      ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

272-      HẠ THỪA BÁT NHÃ NGỘ ĐẠO QUỐC ÂM

273-      TRUNG THỪA BÁT NHÃ NGỘ ĐẠO QUỐC ÂM

274-      THƯỢNG THỪA BÁT NHÃ NGỘ ĐẠO QUỐC ÂM

275-      KINH TINH YẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT   V

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh