Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Thức thứ tám


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thức thứ tám
 • Tác giả : Lâm Như Tạng
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 503
 • Nhà xuất bản : Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 1201000007525
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THỨC THỨ TÁM

LÂM NHƯ TẠNG ( 503 trang)

NXB TỔNG HỢP TP. HCM

LỜI GIỚI THIỆU

Thức thứ tám hay A Lại Ya là thức chủ trong 8 thức. Thức này có nhiều cách gọi khác nhau để chỉ về nhiệm vụ của mình. Tựu chung thức này có 3 việc chính là: Năng tảng, Sở tảng, và Ngã ái chấp tàng. Có nghĩa là: hay chứa, thuộc về hỗ chứa và chứa ngã chấp từ sự yêu thích.

Điều ấy có nghĩa là thức này chứa cả thiện và ác. Các ác pháp khi được các chứng từ huân tập ở bên ngoài kích thích và khởi lên, cuối cùng vẫn tàng chứa nơi thức này và đồng thời cũng do bên ngoài kích thích mà tạo cho các thiện pháp cũng khởi lên, rồi huân tập vào bên trong. Rồi cả hai thiện ác ấy dầu là chứa một cách tự nhiên hay chứa một cách có điều kiện, cũng là nơi căn bản để giữ lại sự hiểu biết từ bên ngoài đưa đến. Khi một sự việc đã xảy ra, thức này tự chấp vào cái đúng, cái sai ấy, nên thuộc về ngã ái chấp tàng.

Thúc Thứ Tám cũng còn gọi là Tám vương, là ông vua của tâm. Có nghĩa là thức có quyền năng nhiều nhất trong 7 thức kia. Chính thức này nếu tu hành giác ngộ sẽ biến thành Đại Viên Cảnh Trí. Còn thức thứ bảy (Mạt na Thức = Thức chấp giữ) sẽ biến thành Bình Đẳng Tánh Trí. Thức thứ sáu chuyển thành Diệu Quan Sát Trí và năm thức còn lại là nhãn, nhĩ, tỳ, thiệt, thân thức sẽ biến thành Thành Sở Tác Trí. Có tu hành giác ngộ thì tất cả  thức ấy  đều biến thành 4 trí tuệ siêu việt thế gian này. Còn nếu chúng ta không chịu khơi dậy chủng tử thiện trong thức thứ tám này thì cái thiện sẽ không có chỗ ngự trị. Nếu ta mê thì mình mãi mãi vẫn là phàm phu. Nếu ta tỉnh thì ta sẽ thành A La Hán, Bồ tát và Phật. Phật, Bồ tát, A la Hán tự tánh của Bồ tát luôn luôn sáng sủa; còn tự tánh chúng ta luôn bị mập mờ che phủ. Do vậy chúng ta chỉ cần vén  bức màn vô minh sanh tử này bằng cách đẩy lùi đám mây đang che khuất mặt trời trí tuệ ấy  là được. Xin mời quý vị hãy sẵn sàng dụng công vậy.

Suốt gần 10 năm nay, Tiến sĩ Lâm Như Tạng đã cố gắng hết sức mình để biên soạn “Thức Thứ Tám” này. Đa phần đã được đăng trên báo  Viên Giác xuất bản  ở Đức và báo Pháp Bảo xuất bản  ở Úc, đã được nhiều độc giả lưu tâm. Tuy chữ nghĩa rất khô khan. Vì đây là phần siêu triết học của Phật giáo, chẻ tâm ra hàng trăm mảnh để cho  tỏ rõ ngọn ngành của sanh tử. Do vậy mà người đọc  phải hết sức tinh tế lắm mới có thể lãnh hội được hết những gì mà tác giả muốn trình bày.

Trong kinh Kim cang Phật dạy: Nếu có một người thật giàu có, cứ mỗi ngày ba lượt sáng, trưa và chiều tối đem tất cả vàng bạc ngọc ngà châu báu nhiều như núi Tu Di đem ra bố thí cúng dường suốt năm này tháng nọ, cũng không bằng người thọ trì 4 câu kệ  trong kinh Kim Cang; hoặc giả khuyên bảo người khác thọ trì, thì công đức của người sau này nhiều gấp trăm ngàn lần của người trước. Như vậy  ta đủ thấy bố thí cúng dường tài sản của cải tuy được phước đức đó; nhưng vẫn chưa bằng bố thí  in ấn  kinh sách để tạo điều  kiện cho mọi người hiểu biết, tu học để được giải thoát, thì công đức ấy có giá trị gấp nhiều lần hơn.

Đi từ lời dạy của chư Phật và chư Tổ trong quá khứ; nên mỗi năm chùa Viên Giác và Trung tâm Văn Hóa Xã Hội Phật giáo Việt Nam tại Đức cố gắng mang đến những món ăn tinh thẩn đầy sáng tạo và có giá trị miên viễn với thời gian cũng như không gian nhằm trang trải tấm lòng của mình cho tâm thức vọng về trong khoảng tâm vô tận ấy.

Xin quý vị mở sách ra và bắt đầu đi vào từng trạng thái biến hiện của tâm thức mình.

Nhân mùa An cư Kiết hạ

Phật lịch  2549- 2005 (Ất Dậu)

Tại chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc

Thích Như Điền giới thiệu

MỤC LỤC

·        CHƯƠNG MỘT

THỨC THỨ TÁM LÀ GÌ?

I.                    NGUỒN GỐC

II.                 TÊN GỌI

·        CHƯƠNG HAI

NHỮNG TÊ GỌI CỦA THỨC THỨ TÁM

I.                    TÂM

II.                 A LẠI YA THỨC

III.               DỊ THỤC THƯC

IV.              NHỨT THỂ CHỨNG THỨC

V.                SỞ TRI Y

VI.              SƠ NĂNG BIẾN THỨC

VII.           VÔ CẤU THỨC

VIII.         CĂN BẢN THỨC

IX.              NHƯ LAI TẠNG

X.                A ĐÀ NA THỨC

·        CHƯƠNG BA

KHẢO SÁT SỰ HIỆN DIỆN CỦA THỨC THỨ TÁM

I.                    KHẢO SÁT QUA KINH VÀ LUẬN

II.                 CHỨNG MINH QUA NHỮNGTRƯỜNG HỢP CÓ THỀ KIỂM CHỨNG

·        CHƯƠNG BỐN

CHỨC NĂNG CỦA THỨC THỨ TÁM THỂ HIỆN QUA NHÂN DUYÊN VÀ NGHIỆP DẪN TÁI SINH

I.                    NGUỒN GỐC LÝ DUYÊN KHỞI

II.                 NHÂN DUYÊN

III.               MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN

IV.              NGHIỆP

V.                 

·        CHƯƠNG NĂM

NHỮNG ĐIỀU KIỆN TRỢ DUYÊN CHO THỨC THỨ TÁM

I.                    LUẬN VỀ 6 NHÂN

II.                 LUẬN VỀ 4 DUYÊN

III.               LUẬN VỀ 5 NHÂN QUẢ

IV.              BỐN QUẢ CỦA HỮU ĐỘ

V.                TÂM BẤT TƯƠNG ƯNG HÀNH PHÁP

·        CHƯƠNG SÁU

SỰ PHÂN LOẠI CÁC PHÁP ĐỐI TƯỢNG BIỂU BIỆT CỦA THỨC THỨ TÁM

I.                    Ý NGHĨA CHỮ PHÁP

II.                 KHÁI NIỆM VỀ SỰ PHÂN LOẠI

III.               NHẬN BÉT VỀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI

IV.              NHỮNG PHÂNN LOẠI TIÊU BIỂU

·        CHƯƠNG BẢY

NHỮNG THUỘC TÍNH CỦA THỨC THỨ TÁM

I.                    TÍNH THIỆN

II.                 TÍNH BẤT THIỆN

III.               TÍNH KHÔNG THIỆN KHÔNG ÁC

·        CHƯƠNG TÁM

BA TỰ TÀNH VÀ BA VÔ TÁNH

I.                    BA TỰ TÁNH

II.                 BA VÔ TÁNH

·        CHƯƠNG CHÍN

HÀNH TRÌNH CHUYÊN THỨC THÀNH TRÍ

I.                    HẠNH VỊ TƯ LƯƠNG

II.                HẠNH VỊ GIA HẠNH

III.             HẠNH VỊ THÔNG ĐẠT

IV.            HẠNH VỊ CỨU CÁNH

·        CHƯƠNG MƯỜI

THAY LỜI KẾT LUẬN

-          TĨNH LẶNG

-          MỘT LỒI NHÌN

PHỤ TRANG - TIỂU SỬ TÁC GIẢ

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh