Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Tài liệu nghiên cứu và diễn giảng


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tài liệu nghiên cứu và diễn giảng
 • Tác giả : Thích Thiện Hoa
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 213
 • Nhà xuất bản : Phật Học đường Nam Việt
 • Năm xuất bản : 2002
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000007562
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ DIỄN GIẢNG (TẬP 1 & 2)

Tái bản lần thứ nhất 2002

PHẬT PHÁP PHỔ THÔNG (214 trang)

PHẬT HỌC ĐƯỜNG NAM VIỆT XUẤT BẢN

LỜI GIỚI THIỆU

Lời dạy của Đức Phật nhiều không kể xiết, suốt trong thời gian 49 năm, du hành khắp 5 xứ Ấn Độ thuyết pháp độ đời, khi quyền, khi thật, tùy cơ hóa đạo, theo bịnh của chúng sanh mà cho thuốc, căn cứ trong kinh dạy thì có đến 84.000 pháp môn, để đồi trị với tám muôn bốn ngàn tâm bịnh của chúng sanh.

Pháp Phật thì nhiều như thế, nhưng ở VN ta, người truyền pháp thì ít, phương tiện truyền pháp thì chẳng có là bao; vì vậy, tòa lâu đài chánh pháp còn nhiều người có thiện chí đóng góp vào nhiều viên gạch để xây thêm cho chắc chắn, cho vững vàng.

Về Phật học phổ thông, chúng tôi đã cho ra được bốn khóa, nói về tài liệu  cho đầy đủ , thì vẫn chưa đầy đủ được vì phạm vi của từng khóa không cho phép. Nay để giúp cho chúng tôi một phần về vấn đề hoằng pháp, mong được phổ biến trong các hang cùng ngõ hẽm, người người đều được hấp thụ nền giáo lý giải thoát của đức Bổn sư.

Nhà xuất bản SEN VÀNG, có chọn lọc những bài  của quý thầy và quý  đạo hữu đã giảng, cho in thành tập để làm tài liệu cho các nhà nghiên cứu Phật pháp và các Phật tử có thêm nhiều tài liệu rộng rãi cho phương diện diễn giảng, chúng tôi xin thành thật tán thán công đức ấy.

Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng toàn thề chư Phật tử quyển “Tài liệu nghiên cứu và diễn giảng” này, mong nó sẽ giúp cho quý vị  trên bước đường phụng sự chánh pháp  cũng như trên bước đường tu tiến hành đạo.

Sài thành, mùa Thu năm Đinh Dậu

Ủy viên Hoằng pháp Tổng Hội PGVN

Kiêm

Trưởng Ban Hoằng Pháp  Phật Giáo VN

Thích Thiện Hoa

 

MỤC LỤC

·        Phát Tâm

·        Đạo Phật với xã hội

·        Tu và học Phật

·        Chánh tín và mê tín

·        Đạo Phật với vấn đề “đăng tạo vật”

·        Tu là gì?

·        Đạo Phật phải là tôn giáo không?

·        Đạo Phật với tư tưởng hiện đại

·        Đạo Phật, Đạo diệt khổ

·        Phật pháp với ý nghĩa nhơn duyên sanh

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh