Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Bồ Tát Quảng Đức ngọn lửa và trái tim

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bồ Tát Quảng Đức ngọn lửa và trái tim
 • Tác giả : Lê Mạnh Thát Chủ biên
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 472
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000009953
 • OPAC : 9953
 • Tóm tắt :

 BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC NGỌN LỬA VÀ TRÁI TIM

 LÊ MẠNH THÁT ( Chủ biên )

 NXB TỔNG HỢP TP . HCM

                            

 LỜI GIỚI THIỆU

Kỷ yếu Hội thảo về “Bồ Tát Quảng Đức vị Pháp thiêu thân” là một tập hợp chủ yếu những bài tham luận đọc tại Hội thảo cùng một số tư liệu hồi ký của những người có liên hệ trực tiếp với phong trào vận động của Phật giáo tại miền Nam Việt Nam vào năm 1963. Một tập hợp như thế nhằm cung cấp một cái nhìn bao quát và đúng đắn hơn về các sự kiện và nhân vật chủ chốt của phong trào ấy, mà từ trước cho đến nay do thiếu tư liệu đã bị mô tả hoặc nhận diện, thâm chí sai lạc.

Chúng tôi hy vọng kỷ yếu Bồ tát Quảng Đức – Ngọn lửa và trái tim sẽ đem đến những nhận thức mới không chỉ về bản thân Bồ tát Quảng Đức mà về toàn bộ cuộc vận động Phật giáo cho sự tự do tín ngưỡng và bình đẳng tôn giáo vào năm 1963. Cho nên Hội thảo “Bồ Tát Thích  Quảng Đức vị Pháp thiêu thân” đã được tổ chức không chỉ để tưởng niệm sự hy sinh cao cả và vĩ đại của Bồ Tát mà còn là một dịp nhằm tập hợp các tư liệu để chúng ta có những hiểu biết mới chình sửa những sai lạc trước đây.

Chúng tôi hy vọng trong tương lai, khi điều kiện cho phép, sẽ tổ chức một Hội thảo tiếp theo nhằm giải quyết một số vấn đề, mà cuộc Hộ thảo này vẫn còn để mở. Trước mắt, sự ra đời kỷ yếu Bồ tát Quảng Đức – Ngọn lửa và trái tim đãthể hiện một phần nào nỗ lực đáp ứng yêu cầu của đòi hỏi có những nhận thức mới về phong trào vận động của Phật giáo  miền Nam Việt Nam vào năm 1963, đặc biệt về sự kiện tự thiêu cúng dường chánh pháp của Bồ tát Quảng Đức.

                                         Lê Mạnh Thát

                          Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam

 

                                    MỤC LỤC

          LỜI GIỚI THIỆU…………………….. Lê Mạnh Thát

KHAI MẠC

          DIỄN TỪ KHAI MẠC HỘI THÀO…Thích Minh Châu

          ĐỂ DẪN HỘI THẢO …………………. Lê Mạnh Thát

          BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỀ TÀI THAM LUẬN … Ban Thư  Ký Hội Thảo

TIỂU SỬ

          BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC

          VỀ THIÊN PHÁ CỦA BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC

          MỘT SỐ TƯ LIỆU MỚI VỀ BỐ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC

          VỀ MỘT SỐ NGÔI CHÙA Ở KHÁNH HÒA

SỰ KIỆN TỰ THIÊU

          NGỌN LỬA QUẢNG ĐỨC

          ÁNH ĐUỐC QUẢNG ĐỨC

          PHÁT BIỂU CỦA GIÁO SƯ TRẦN VĂN GIÀU

          PHÁT BIỂU CỦA HT. THÍCH HIÊN PHÁP

          PHÁT BIỀU CỦA ĐẠI TƯỚNG MAI CHÍ THỌ

          TƯỞNG NHỚ HT.THÍCH QUẢNG ĐỨC

          BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC TỰ THIÊU

          PHÁT BIỀU CỦA HT. QUẢNG LIÊN

          VAI TRÒ CỦA GIÁO SƯ BỬU HỘI

          NGỌN ĐUỐC ĐẠI HÙNG ĐẠI LỰC ĐẠI TỪ BI

          BỒ  TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC

          VỀ BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC

          BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC VỊ PHÁP THIÊU THÂN

          NHÂN KỶ NIỆM NGÀY THIÊU THÂN

          TỪ NGỌN LỬA THÍCH QUẢNG ĐỨC

          ÁNH LỬA NHIỆM MÀU

          ÁNH ĐUỐC QUẢNG ĐỨC

          SỨC MẠNH BẤT BẠO ĐỘNG

          VÙNG TỎA SÁNG CỦA NGỌN LỬA TỪ BI

          MIỀN BẮC ĐỐI VỚI PHONG TRÀO

          PGMNVN

          TỪ MỘT KỶ NIỆM XA

          HUẾ - NƠI MỞ ĐẦU PHONG TRÀO PHẬT GIÁO

          NGỌN LỬA QUẢNG ĐỨC

          SÁNG MÃI NIỀM TIN QUẢNG ĐỨC

          NGỌN LỬA VÀ TRÁI TIM BỔ TÁT QUẢNG ĐỨC

TỔNG KẾT

          PHÁT BIỂU TỔNG KẾT HỘI THẢO

TƯ LIỆU

          TỪ RẠCH CÁT TỚI TÒA ĐẠI SỨ

          VỤ TỰ THIÊU CỦA HÒA THƯỢNG

          TOÀN TRỊ VÀ NGOẠI THUỘC

          TUYỆT THỰC TẠI CHÙA TỪ ĐÀM

          LỄ PHẬT ĐẢN 8-5-1963 TẠI HUẾ

          NGỌN ĐUỐC SỐNG THÍCH QUẢNG ĐỨC

          HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỨC TỰ THIÊU

          NGÀY THÁNG – SỰ KIỆN

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh