Tìm Sách

Văn - Thơ - Truyện >> Lời vàng vi diệu (kinh Pháp Cú -DHAMMAPADA)


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Lời vàng vi diệu (kinh Pháp Cú -DHAMMAPADA)
 • Tác giả : Thích Giác Toàn chuyển thơ
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 145
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2011
 • Phân loại : Văn - Thơ - Truyện
 • MCB : 12010000009979
 • OPAC : 9979
 • Tóm tắt :

 LỜI VÀNG VI DIỆU (KINH PHÁP CÚ- DHAMMAPADA)

 THÍCH GIÁC TOÀN  Chuyển thơ   ( 145 trang )

 NXB Tổng Hợp TP.HCM

 

Lời nói đầu

Pháp Cú (Dhammapada) là một trong những bộ kinh nổi tiếng nhất của Kinh tạng Thượng tọa bộ (Theravada) và ngày càng được phổ biến trong giới họ Phật trên toàn thế giới. Dhamma ( Pháp ) nghĩa là Phật pháp, là chân lý vĩnh cửu, là sự công chính, là mọi sự vật, hiện tượng.  Pada (Cú) nghĩa là bàn chân, là bước đi, là thơ, là kệ tụng. Kinh Pháp Cú là lới dạy của Đức Phật trong nhiều trường hợp khác nhau với các chủ đề thuộc đạo đức học. Kinh thuộc Tiểu bộ (Khuddaka Nikaya) của Kinh Tạng Nguyên Thủy. Bản gốc Pāli ngữ đã được dịch khá sớm, bằng chữ Kharosthi, bằng Hybrid Sanscrit, và Tạng ngữ. Về sau, xuất hiện nhiều bản dịch của nhiều ngôn ngữ trên thế giới : Hán, Anh, Pháp, Đức, Miến, Nhật … nói chung là ở hầu hết cac nước có sự hiện hữu của Phật giáo.

Tập sách nhỏ này có tựa đề là Lời vàng vi diệu. Chuyển sang thơ lục bát, tôi dựa vào bản dịch của cố đại lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu, đạo hiệu Trí Đức, được xuất bản lần đầu vào năm 1959, theo bản Hán dịch từ Pali ngữ của Hòa thượng Liễu tham. Có thể nói, Lời Vàng Vi Diệu không phải là một bản dịch nguyên văn, mà đúng hơn, là một bản diễn ý kinh Pháp Cú. Lý do có thể là vì kỹ thuật diễn thơ lục bát và nhất là vì sự rung cảm vốn tất chân thành nhưng cũng mang cảm tính của tự thân đối với bản kinh. Đây cũng là cách diễn đạt của tôi về một số kinh văn, nhất là về các thơ văn Phật giáo thời Lý Trần, như trong tập Hương Thiền Ngàn năm.

Trong quá trình thực hiện, chắc chắn không tránh khỏi những điều kém khuyết, rất mong được sự lượng thứ chỉ giáo của chư tôn thiền đức và sự góp ý, hỷ xả của chư thiện hữu trí thức, cùng độc giả gần xa

Tôi xin chân thành biết ơn và tri ân quý chư liệt vị

                 Phương Thảo am, Tịnh xá Trung tâm

                 Trọng Đông , PL 2554 , Canh Dần 2010

                            THÍCH GIÁC TOÀN

            

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Phẩm Song Yếu

Phẩm Không Buông Lung

Phẩm Tâm

Phẩm Hoa

Phẩm Ngu

Phẩm Trí Giá

Phẩm A La Hán

Phẩm Ngàn

Phẩm Ác

Phẩm Đao Trượng

Phẩm Lão

Phẩm Tự Kỷ

Phẩm Thế Gian

Phẩm Phật Đà

Phẩm Lạc

Phẩm Hỷ Ái

Phẩm Phẩn Nộ

Phảm Cấu Uế

Phẩm Pháp Trụ

Phẩm Đạo

Phẩm Tạp

Phẩm Địa Ngục

Phẩm Voi

Phẩm Ái Dục

Phẩm Tỳ-kheo

Phẩm bà La Môn

Tài liệu tham khảo

Các sách khác thuộc Văn - Thơ - Truyện

Hoa Thiền Chớm Nở Trong Mắt Ai
Hoa Thiền Chớm Nở Trong Mắt Ai
Mở lòng bàn tay để đan tay
Mở lòng bàn tay để đan tay
Đứng dậy và bước đi
Đứng dậy và bước đi
Đoản khúc sáu mươi
Đoản khúc sáu mươi
Trở lại thiên đường
Trở lại thiên đường
Tia nắng mùa xuân
Tia nắng mùa xuân
Đóa Sen Thiêng
Đóa Sen Thiêng

Tý
Truyện Kiều Văn Xuôi dành cho Người Trẻ
Truyện Kiều Văn Xuôi dành cho Người Trẻ
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Giửa thuở chuyển mùa
Giửa thuở chuyển mùa
Đệ tử quy
Đệ tử quy