Tìm Sách

Giảng Luận >> Chiến Thắng Ác Ma

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Chiến Thắng Ác Ma
 • Tác giả : HT. Thích Minh Châu
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 376
 • Nhà xuất bản : NXB Văn Hóa Sài Gòn
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000009695
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Lời Thưa

Kể từ 9 năm qua, đây là tập thứ 9 trong nỗ lực của chúng tôi nhằm sưu tập tất cả các bài viết bài nói chuyện của Hòa thượng Bổn sư của chúng tôi thượng Minh hạ Châu, ngoài công trình lớn lao của Ngài là các bản Việt dịch toàn bộ các kinh Nikaya từ nguyên bản Phủ và các sách nghiên cứu Phật học đã phát hành.

Nhan đề tập sách này là "Chiến Thắng ác Ma", do chúng tôi tạm đặt và được Hòa thượng đồng ý Bài đầu của tập sách mang tựa đề nào là nội dung mà Hòa thượng thường giảng dạy cho môn đồ và Phật tử. Ngài nhấn mạnh đến niềm tin Tam Bảo, đến trí tuệ quán chiếu để nhận định, phân biệt chánh pháp, tà pháp. Ác ma còn được hiểu là sự thể hiện của cái tâm dao động vì các chướng nghiệp, vì tam độc tham, sân, si; chiến thắng ác ma chính là tự mình chiến thắng mình, chiến thắng cái tâm vọng động của mình vậy.

 Trong ý nghĩa sưu tập và giữ lại những pháp ngữ của Hòa thượng Bổn sư chúng tôi chưa có điều kiện, hoàn cảnh để phân chia các nội dung và sau đó in thành từng tận riêng lẻ theo từng đề tài. Do đó, trong tập sách này, chúng tôi không phân chia cụ thể các chương mục. Đại khái, sách gồm 19 bài, là các bài thuyết pháp, các bài trích trong các sách đã xuất bản được đăng ở các tạp chí Phật học, được lồng vào các buổi nói chuyện, các bài diễn văn trong các dịp lễ, hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước. Nội dung các bài phần lớn là các đề tài Phật học nhằm thuyết giảng cho Tăng Ni Phật tử hoặc đóng góp cho các hội thảo, hội nghị như đã nói. Đó là các bài thuộc đạo đức học như với, nghiệp, nếp sống hiên thiện, trí tuệ, tính nhân bản trong tư tưởng Phật học, hòa bình...

Một số bài nhằm giới thiệu một số kinh vừa được dịch và ấn hành (Trưởng lão Tăng hệ, Tương ưng bộ, Tăng Chi bộ) trước khi được in vào Đại Tạng kinh Việt Nam. Qua tập sách, người đọc cũng thấy được đôi nét về Hòa thượng như sự tận tụy với đạo pháp (dịch kinh, giảng pháp), với việc xây dựng xã hội hiên thiện, với hòa bình thế giới và những kinh nghiệm, ký ức của Ngài (việc dịch kinh, tham dự hội nghị, hành hương xứ Phật...). Sau 9 năm sưu tập và thực hiện in ấn các bài viết, bài nói của Hòa thượng thượng Minh hạ Châu rải rác trong nhiều dịp, nhiều nơi, chúng tôi nghĩ rằng công việc hầu như chưa hoàn tất. Phần việc còn lại của chúng tôi là tập hợp những vì chưa được in, sắp xếp lại dựa theo nội dung in ấn lại, bổ sung những bài sẽ được phát hiện nếu có. Nổ lực của chúng tôi có thể được thành tựu chính là nhờ sự động viên, giúp đỡ chân tình và thiết thực của chư Tôn túc, Trí giả và Tăng Ni Phật tử gần xa. Chúng tôi xin gởi nơi đây lòng chân thành cảm tạ.

Thành phố Hồ Chí Minh, mạnh Hạ, Kỷ Sửu

PL.2553 - DL.2009

Tăng chúng và Môn đồ đệ tử của

Hòa thượng Viện chủ Thiên viện Vạn Hạnh

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn