Tìm Sách

Giảng Luận >> Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi
 • Tác giả : HT. Thích Minh Châu
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 339
 • Nhà xuất bản : Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000012036
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

HÃY TỰ MÌNH THẮP ĐUỐC LÊN MÀ ĐI

 

Lời thưa

            Thực hiện kế hoạch sưu tập các bài viết và tác phẩm riêng lẻ ngoài công trình dịch thuật năm bộ Nikaya từ Pali ngữ sang Việt ngữ của Trưởng lão Hòa thượng Bổn sư chúng tôi, thượng Minh hạ Châu, chúng tôi đã thực hiện được 13 tập sách về nhiều bài viết và hơn 20 tác phẩm riêng lẻ của Ngài. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi là một tuyển tập do Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1990. Đã hơn 20 năm qua, do hoàn cảnh bấy giờ số lượng in khá khiêm tốn nên đến nay đã hết và do yêu cầu của chư Tăng Ni Phật tử thân hữu nghiên cứu và tu học, chúng tôi dự định tái bản tập sách này trong lần kỷ niệm sinh nhật lần thứ 95 của Bổn sư chúng tôi. Thế rồi một cái tang, một sự mất mát vô cùng lớn lao đến với chúng tôi, Trưởng lão Hòa thượng viên tịch vào lúc 9g ngày 1/9/2012 (tức ngày 16 tháng 7 năm Nhâm Thìn). Trong lúc bối rối, đau buồn vì tang sự, chúng tôi chợt nghĩ ngày chung thất của Cố Trưởng lão Hòa thượng cũng gần kề, nên vội chuẩn bị tái bản tập sách và nhân dịp này chúng tôi đã bổ sung thêm phần Tiểu sử của Trưởng lão Hòa thượng cùng một số bài mới, gọi là gợi thêm một kỷ niệm về vị Bổn sư đáng kính của chúng tôi, đồng thời là bậc tôn túc, bậc thầy kính yêu của chư Tăng Ni Phật tử thân hữu và nghĩ rằng tập sách này biểu hiện một tình cảm thâm thiết, một lời khích lệ, nhắc nhở tu tập.

            “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi” hay còn hiểu là “Hãy tự làm hòn đảo cho chính mình” là di ngôn của Đức Phật khi Ngài sắp nhập Đại Niết-bàn tại rừng Câu-thi-na. Ý nghĩa chủ yếu của lời dạy này là hãy thực hiện niềm tin, sự nương tựa vào Tam bảo bằng niềm tin, sự nương tựa vào chính mình vì Tam bảo vốn đầy đủ trong mỗi người. Khả năng ấy chỉ có thể thực hiện được bằng trí tuệ và giới hạnh trong tu tập. Giới hạnh là sự thể hiện đạo đức chân chính. Cho nên Đạo Phật được gọi là Đạo của Trí tuệ và Đạo đức. Đây cũng chính là nội dung chủ yếu của tập sách này. Những bài nói về trí tuệ ở đây gồm: Hãy tự thắp đuốc lên mà đi, Trí tuệ trong Đạo Phật, Thế nào là chánh tri kiến đi hàng đầu, Chứng đạt chánh trí,… Về đạo đức thì gồm những bài: Đức Phật và các vấn đề xã hội, Đạo đức trong nếp sống của người Phật tử, Nếp sống đạo hạnh trong kinh Pháp Cú, Bốn pháp đưa đến hạnh phúc,… Trong Phật giáo, trí tuệ và đạo đức không tách rời nhau: việc đánh giá một hành động (thuộc đạo đức học) tất nhiên phải nhờ vào trí tuệ và do đạo đức càng cao thì trí tuệ càng sáng, điều kiện tất yếu để đi đến giác ngộ. Cho nên, trí tuệ và đạo đức vẫn được trình bày song đôi trong nội dung của tất cả các bài viết trong tập sách này. Điều này được nỗi bật trong hai bài diễn văn của Cố Trưởng lão Hòa thượng đã đọc tại Hội nghị Quốc tế về Hòa bình và Hội nghị Giải trừ vũ khí hạt nhân được in trong tập sách này. Ngoài ra, hình ảnh Đức Phật, tiêu biểu trí tuệ và đạo đức cũng được Ngài minh họa qua các bài Ý nghĩa về Như Lai, Đức Phật đã xử sự thế nào khi được tôn trọng, Đức Phật và con người hiện đại,…

            Chúng tôi, hàng môn đồ của Cố Trưởng lão Hòa thượng, được Ngài dạy bảo từ nhiều chục năm qua, được dẫn dắt từng bước trên con đường tu học Phật Pháp, tìm về giải thoát, tự biết đường Đạo còn dài, do luật vô thường, Ngài không còn ở bên cạnh để dạy dỗ chúng tôi và chúng tôi cũng như chư Tăng Ni Phật tử thân cận Ngài phải tự mình thắp đuốc lên mà đi.

            Nhờ ơn Tam bảo, chúng ta đã có thời gian dài được nương bóng Ngài. Nay nhân ngày Chung thất của Cố Trưởng lão Hòa thượng, chúng ta hãy lắng lòng, bày tỏ niềm kính tiếc vô vàn và xin Ngài chứng minh tấm lòng vì Đạo pháp, quyết theo đúng lời dạy bảo của Ngài để thăng tiến trên con đường tu học.

 

Thiền viện Vạn Hạnh Trọng thu Nhâm Thìn (2012), PL 2556

Môn đồ của Cố Trưởng lão Hòa thượng

Trú trì Tổ đình Tường Vân-Huế

Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh Tp. Hồ CHí Minh

MỤC LỤC

Lời thưa

Lời giới thiệu

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu

(1918 - 2012)

1.   Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi

2.   Đức Phật và vấn đề cải tiến xã hội

3.   Trí tuệ trong Đạo Phật

4.   “Đạo đức trong nếp sống người Phật tử”

5.   Nếp sống đạo hạnh và trí tuệ trong kinh Pháp Cú

6.   Bốn pháp đưa đến hạnh phúc

7.   Ý nghĩa về Như lai

8.   Nghĩa chữ “Không” theo đạo Phật nguyên thủy

9.   “Xây dựng một nền trật tự đạo đức mới cho loài

  người” dựa trên lời Phật dạy

10.   Thế nào là chánh tri kiến đi hành đầu

11.   Đức Phật đã xử sự như thế nào khi được

        tôn trọng, cung kính, cúng dường

12.   Đức Phật và con người hiện đại

13.   Chứng đạt chánh trí

14.   Vai trò của các cảm thọ trong tiến trình

        giải thoát của đạo Phật

15.   Đạo Phật và nền trật tự đạo đức mới

16.   Đường lên trời (Kinh Tam Minh)

17.   Thống nhất Phật giáo

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn