Tìm Sách

Giảng Luận >> Thanh Tịnh Đạo Luận toản yếu


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thanh Tịnh Đạo Luận toản yếu
 • Tác giả : Buddhaghosa
 • Dịch giả : Thích Phước Sơn
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 292
 • Nhà xuất bản : Lưu hành nội bộ
 • Năm xuất bản : 1996
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000011486
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THANH TỊNH ĐẠO LUẬN toản yếu

Buddhaghosa

Lời nói đầu

            Thanh Tịnh Đạo Luận là tác phẩm do luận sư Buddhaghosa trước tác. Sư là người Ấn Độ, sanh vào giữa thế kỷ thứ 5 tây lịch, vốn là một nhà Phật học uyên thâm, vừa là một học giả lỗi lạc. Ngài đã chọn lọc những tinh hoa của giáo điển Nam truyền soạn thành bộ luận này, gồm 58 chương. Về sau, tác phẩm này được đại đức Nanamoli, người Anh tu tại Tích Lan, dịch sang Anh văn, gom lại còn 23 chương và xuất bản tại Colombo Ceylon, năm 1956. Ni sư Thích Nữ Trí Hải, một dịch giả tài hoa, đã đem bản Anh văn này dịch ra Việt văn và cho xuất bản tại Hoa Kỳ, năm 1991. Chúng tôi dùng bản dịch này làm cơ sở rút ngắn lại - nhưng vẫn giữ được trọn vẹn những nội dung trọng yếu - thành lập giáo trình để hướng dẫn Tăng Ni sinh lớp Cao cấp Phật học. Trong khi biên soạn, chỗ nào thấy cần xem lại, chúng tôi dò lại nguyên bản; chỗ nào chưa rõ, chúng tôi tham khảo kinh luận Nikaya mà bản luận đã trích dẫn để tìm hiểu vấn đề một cách thấu đáo. Đồng thời chúng tôi so sánh những điểm dị biệt giữa bản luận với luận điển Bắc truyền, nhằm giúp độc giả thấy được tính chất phong phú và tinh vi trong giáo lý của đức Phật.

            Tập sách này không những là tài liệu học tập thiết yếu đối với Tăng Ni trường Cao cấp, mà còn là kim chỉ nam cho những ai có hoài bảo thám hiểm đại dương chánh pháp và khát khao thưởng thức hương vị tinh truyền của giáo lý nguyên thủy do đức Thế Tôn truyền lại.

            Cuối cùng, tôi chân thành cảm ơn tập thể Ni sinh năm thứ 4, khóa III của trường đã tận tụy lo việc in ấn để cho soạn phẩm hoàn thành viên mãn và đến tay Tăng Ni sinh đúng hạn.

 

T.V  Vạn Hạnh, ngày 17 - 9 - 1996

                                                       THÍCH PHƯỚC SƠN

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Tiểu sử của Buddhaghosa

Tiểu sử Nanamoli Thera

Tiểu sử Liễu Tham

Bảng tra chữ tắt

Dẫn nhập

Phần thứ nhất: GIỚI

            Chương I. Giảng nghĩa về giới

            Chương II. Hạnh Đầu Đà

Phần thứ hai: ĐỊNH

            Chương III. Mô tả định - Chọn đề mục Thiền quán

            Chương IV. Định - Phân tích đề mục đất

            Chương V. Định - Phân tích các đề mục khác

            Chương VI. Định - Quán bất định

            Chương VII. Định - Sáu tùy niệm

            Chương VIII. Định - Những tùy niệm khác

            Chương IX. Định - Các phạm trù

            Chương X. Định - Các Vô sắc xứ

            Chương XI. Định - mô tả

            Chương XII. Định - Các thần thông

            Chương XIII. Định - Các thần thông (tt)

Phần thứ ba: TUỆ

            Chương XIV. Mô tả về các uẩn

            Chương XV. Mô tả về Xứ và Giới

            Chương XVI. Căn, Đế: Mảnh đất cho Tuệ tăng trưởng

            Chương XVII. Đạo lý Duyên khởi

            Chương XVIII. Kiến thanh tịnh

            Chương XIX. Đoạn nghi thanh tịnh

            Chương XX. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh

            Chương XXI. Đạo tri kiến thanh tịnh

            Chương XXII. Tri kiến thanh tịnh

            Chương XXIII. Những lợi ích của sự tu tuệ

Tổng luận

Kinh sách tham khảo

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn