Tìm Sách

Giảng Luận >> Tâm Hạnh Người Xuất Gia


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tâm Hạnh Người Xuất Gia
 • Tác giả : Thích Thông Phương
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 102
 • Nhà xuất bản : Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2011
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000011929
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TÂM HẠNH NGƯỜI XUT GIA

THÍCH THÔNG PHƯƠNG

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM

Phật lịch: 2555 - Dương lịch 2011

NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP- HỒ CHÍ MINH

 

            TU LÀ GIẢI THOÁT

            Hôm nay sẽ nói về "Tâm Hạnh Của Người Xuất Gia", để nhắc nhở đại chúng tinh tấn tu hành.

            Bởi vì người tu lâu ngày có khi quên dần chí nguyện ban đầu nên cần thường xuyên nhắc nhở để mỗi người ý thức được việc làm của mình. Chúng ta phát tâm đi tu và đã nguyện giải thoát những trói buộc của thế tục hay thế gian, nên đi tu là xuất thế. Là thoát tực chứ không phải việc tầm thường dễ làm. Nếu không vì ý nguyện xuất thế thì chúng a đã sống ngoài đời, chính sự phát nguyện đó nên mới vào đạo, tập cuộc sống thoát khỏi những tập khí rói buộc của thế gian.

            Đúng theo lời Phật dạy thì người xuất gia phải mặc áo cà-sa hay loại sắc (áo nhuộm), là đắp y đã nhuộm màu sắc tối để người ta ít nhìn, ít chú ý. Y này còn gọi là y giải thoát, mỗi lần khoác y này người xuất gia phải tụng bài kệ:

Thiện tai giải thoát phục,

Vô tướng phước điền y,

Phi phụng trì giới hạnh,

Quảng độ chư quần sanh.

            Xuất gia là một tâm hạnh rất cao cả, siêu vượt cả thế gian, vì đã làm việc mà người thường khó làm được.

       MỤC LỤC

1. Tâm Hạnh Người Xuất Gia

2. Chín Chương Di Giới

3. Toàn Văn Chín Chương Di Giới

4. Trúc Lâm Thập Yếu

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)
Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)
Bến bờ tuệ giác
Bến bờ tuệ giác
Hương Vị Pháp Bảo
Hương Vị Pháp Bảo
Từ chánh niệm đến giác ngộ - Cẩm nang của người tu thiền
Từ chánh niệm đến giác ngộ - Cẩm nang của người tu thiền
Nhân duyên học
Nhân duyên học
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
Nhị khóa hiệp giải
Nhị khóa hiệp giải
Ước Hẹn Với Sự Sống
Ước Hẹn Với Sự Sống
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tuổi Trẻ Tình Yêu và Lý Tưởng
Tuổi Trẻ Tình Yêu và Lý Tưởng
Bưởi
Bưởi