Tìm Sách

Giảng Luận >> Liễu Phàm Tứ Huấn


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Liễu Phàm Tứ Huấn
 • Tác giả : Hoàng Khôn Nghi
 • Dịch giả : Tuệ Châu - Bùi Dư Long
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 67
 • Nhà xuất bản : Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 120100000011971
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LIỄU PHÀM TỨ HUẤN

hay

PHƯƠNG PHÁP TU PHÚC - TÍCH ĐỨC

CẢI TẠO VẬN MỆNH

Dịch giả: TUỆ CHÂU-BÙI DƯ LONG

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

 

Thay Lời Tựa

            Số mệnh, con người ta ai cũng có. Tại sao lại có số? Phật gia lấy việc tạo nghiệp và luật nhân quả báo ứng, nhân nào quả ấy, như trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu, không lẽ trồng dưa lại hái đậu, và làm lành gặp lành, làm ác gặp ác, để giải thích. Từ những tiền kiếp xa xôi, ta gieo nhân thiện thì nay được phúc, được hưởng quả lành, sống lâu giàu bền, thông minh sáng suốt, công danh sự nghiệp hiển hách. Trái lại, nếu đã trồng nhân ác thì bị quả báo, nghèo hèn khổ sở, ốm đau tật nguyền, đần độn ngu si, sống chẳng đủ ăn. Nhà Phật có câu nói: "Dục tri tiền thế nhân, kim sinh thụ giả thị"; chỉ cần xem việc thụ hưởng hiện nay là biết được cái nhân của đời trước...

            Người xưa có nói: "Nhất ẩm, nhất trác giai do tiền định", đã có thì ngay những việc ăn uống xảy ra hàng ngày cũng đều được định sẵn cả rồi.

                        Vẻ chi ăn uống sự thường,

                        Cũng còn tiền định khá thương lọ là

(Cung Oán Ngâm Khúc)

            Người tin vào số mệnh thường cho là việc gì nó đến sẽ đến để tự an ủi mình khi gặp cảnh ngộ ngang trái không may, họ nghĩ rằng số mệnh số phận đã như vậy thì đành chịu vậy. Nhưng số mệnh đâu có phải nhất định như thế mãi đối với ta. Đã có biết bao người tiền bạc như nước mà một sớm, một chiều hóa ra trắng tay, ngược lại nhiều người nghèo bỗng nhiên lại trở thành triệu phú, bởi lẽ giàu có mà lại làm nhiều điều ác, thất đức, còn nghèo khó lại biết xả thân hành thiện, cứu giúp người, nên số được biến đổi, vì làm lành gặp lành, làm ác gặp ác. Do đó ta thấy rằng số mệnh là ở nơi tay ta, và ta tự sửa, thay đổi được. Tố Như tiên sinh đã từng phát biểu: Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều.

            Đây cũng là trường hợp của tác giả cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn.

Dịch giả: Tuệ Châu - Bùi Dư Long

 

 

MỤC LỤC

ĐẠO LÝ VẬN MỆNH

I- Khổng Tiên sinh đoán rõ định mệnh:

II- Vân Cốc khuyên cải tạo vận mệnh:

III- Tu phúc tích đức thắng số:

IV- Dạy con biết sửa lỗi, tu phúc, tích đức:

PHƯƠNG PHÁP SỬA ĐỔI

I- Cái nhân của việc sửa lỗi:

II- Nền tảng của việc sửa lỗi:

III- Phương pháp sửa lỗi:

PHƯƠNG PHÁP TÍCH THIỆN

I- Một nhà tích thiện hẳn có nhiều vui:

II- Thế nào là thiện?

KHIÊM ĐỨC

I- Mãn (tự mãn) có hại, khiêm có lợi:

II- Lòng khiêm tốn, nhún nhường, ...

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)
Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)
Bến bờ tuệ giác
Bến bờ tuệ giác
Hương Vị Pháp Bảo
Hương Vị Pháp Bảo
Từ chánh niệm đến giác ngộ - Cẩm nang của người tu thiền
Từ chánh niệm đến giác ngộ - Cẩm nang của người tu thiền
Nhân duyên học
Nhân duyên học
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
Nhị khóa hiệp giải
Nhị khóa hiệp giải
Ước Hẹn Với Sự Sống
Ước Hẹn Với Sự Sống
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tuổi Trẻ Tình Yêu và Lý Tưởng
Tuổi Trẻ Tình Yêu và Lý Tưởng
Bưởi
Bưởi