Tìm Sách

Giảng Luận >> Am May Ngũ

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Am May Ngũ
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 125
 • Nhà xuất bản : NXB Thuận Hóa
 • Năm xuất bản : 1999
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Lời nhà xuất bản
Truyện Am Mây Ngủ tuy nói về công chúa Huyền Trân nhưng ở đây 
hình ảnh công chúa Huyền Trân không thể tách rời ra khỏi hình ảnh 
của người tăng sĩ áo vải sống trên am  Ngọa Vân  núi Yên Tử. Người 
ấy là Trúc Lâm đại sĩ, tổ thứ nhất của thiền phái Trúc Lâm.
Trước khi thành Thiền sư, Trúc Lâm đại sĩ đã từng làm vua nước Đại 
Việt. Đó là vua Trần Nhân Tông, người đã từng đẩy lui cuộc xâm lăng 
của quân Mông Cổ. Từ ngày xuất gia, Trúc Lâm đã sống đời khổ 
hạnh, mặc áo vải sô, ngủ am lá, và đi chân đất. Ông đã tu như thế trên 
mười năm trời, trong khi vẫn không quên tiếp tục xây dựng và bồi 
đắp nền đạo đức và văn hóa dân tộc. Ông đã du hành sang đất Chiêm 
để thắt chặt tình hữu nghị  Chiêm Việt, mong dựng nên một nền hòa 
bình lâu dài giữa hai nước. Công chúa Huyền Trân con gái của ông đã 
tự nguyện làm một trong những viên gạch đầu tiên cho nền móng 
hòa bình.
Trong Am Mây Ngủ, tác giả đã lấy lòng của một Thiền sư để hiểu 
lòng một vị Thiền sư. Đó là nét cảm động nhất trong tác phẩm mà Lá 
Bối trân trọng giới thiệu với các độc giả thân mến hôm nay.
Paris mùa Hè năm Nhâm Tuất

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)
Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)
Bến bờ tuệ giác
Bến bờ tuệ giác
Hương Vị Pháp Bảo
Hương Vị Pháp Bảo
Từ chánh niệm đến giác ngộ - Cẩm nang của người tu thiền
Từ chánh niệm đến giác ngộ - Cẩm nang của người tu thiền
Nhân duyên học
Nhân duyên học
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
Nhị khóa hiệp giải
Nhị khóa hiệp giải
Ước Hẹn Với Sự Sống
Ước Hẹn Với Sự Sống
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tuổi Trẻ Tình Yêu và Lý Tưởng
Tuổi Trẻ Tình Yêu và Lý Tưởng
Bưởi
Bưởi