Tìm Sách

Giảng Luận >> Giận

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Giận
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 123
 • Nhà xuất bản : Thanh Niên
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Thực tập hạnh phúc ............................................................................................. 6
Thực tập hạnh phúc .......................................................................................... 6
Chuyển đổi tình trạng ...................................................................................... 6
Lắng nghe với tâm từ bi làm vơi bớt khổ đau .............................................. 7
Một quả bom sắp nổ ......................................................................................... 8
Gỡ bom ............................................................................................................... 9
Pháp môn đúng - Thực tập tốt ...................................................................... 11
Để có được hạnh phúc ................................................................................... 12
Tiêu thụ sân hận ................................................................................................. 13
Tiêu thụ sân hận .............................................................................................. 13
Cơn giận không phải chỉ là một hiện tượng tâm lý ................................... 13
Những gì chúng ta ăn quyết định con người chúng ta ............................. 14
Tiêu thụ sân hận qua các giác quan khác .................................................... 15
Ăn cho đúng và ăn ít lại ................................................................................. 16
Thực tập chánh niệm giới thứ năm .............................................................. 18
Dập tắt lửa giận .................................................................................................. 20
Cứu căn nhà cháy ........................................................................................... 20
Dụng cụ chữa lửa ............................................................................................ 21
Gương mặt khi đang giận .............................................................................. 22
Ôm ấp cơn giận bằng tia nắng chánh niệm ................................................. 22
Nấu chín cơn giận ........................................................................................... 23
Biến rác thành hoa .......................................................................................... 24
Chăm sóc em bé sân hận ................................................................................ 25
Ôm ấp em bé .................................................................................................... 26
Tìm hiểu bản chất của cơn giận .................................................................... 26
Nên giúp, không nên phạt ............................................................................. 27
Cắt đứt vòng luân hồi sân hận ...................................................................... 28
Người làm vườn giỏi ...................................................................................... 29
Chăm sóc tự thân, chăm sóc người khác ..................................................... 30
Chữa trị em bé bị thương tích trong ta ........................................................ 31
Trở thành một người tự do ............................................................................ 32
“Em ơi, anh biết em có đó, và anh rất hạnh phúc” .................................... 33
Tiếng nói của yêu thương chân thật ............................................................... 35
3 | M ụ c l ụ c
Một cuộc hội thảo hòa bình ........................................................................... 35
Tái lập truyền thông ....................................................................................... 36
Hòa bình bắt đầu từ chính bạn ..................................................................... 37
Hiệp ước sống chung an lạc .......................................................................... 38
Ôm ấp cơn giận ............................................................................................... 39
Hạnh phúc không phải là một vấn đề cá nhân ........................................... 40
Cùng nhau chuyển hóa sân hận ................................................................... 43
Người khách quý ............................................................................................ 44
Hòn sỏi trong túi áo ........................................................................................ 45
Chuyển hóa ......................................................................................................... 47
Những vùng năng lượng ............................................................................... 47
Cảm thọ có tánh chất hữu cơ ......................................................................... 48
Tuệ giác tương tức .......................................................................................... 48
Bộc lộ cơn giận một cách khôn ngoan .......................................................... 49
Hẹn nhau tối thứ sáu ...................................................................................... 50
Tưới tẩm có lựa chọn ...................................................................................... 51
Tưới hoa ........................................................................................................... 52
Trở về để giúp ................................................................................................. 52
Có chắc là đúng không? ................................................................................. 54
Cùng nhau quán chiếu cơn giận ................................................................... 55
Giãi bày tất cả tâm tư, dầu có khi khó khăn ................................................ 55
Với tâm từ bi thì bạn sẽ không phạm lỗi lầm.............................................. 56
Kiên nhẫn là chứng tích của tình yêu đích thực ......................................... 58
Đạt thắng lợi .................................................................................................... 58
Truyền thông với tâm từ bi .............................................................................. 61
Truyền thông với tâm từ bi ........................................................................... 61
Mặt trời vẫn còn đó sau đám mây ................................................................ 61
Thực tập lắng nghe sâu .................................................................................. 62
Lắng nghe để làm vơi bớt khổ đau............................................................... 63
Tâm từ bi là linh dược giải độc sân hận....................................................... 63
Nuôi dưỡng tự thân ........................................................................................ 65
Bạn là con của bạn .......................................................................................... 66
Bắt đầu một cuộc đối thoại ............................................................................ 67
Bức thư tình ..................................................................................................... 69
Tưới tẩm những hạt giống hạnh phúc ......................................................... 70
Phép lạ nho nhỏ .............................................................................................. 72
4 | M ụ c l ụ c
Tâm kinh của bạn ............................................................................................... 73
Giây phút tri ân, giây phút giác ngộ ............................................................ 73
Hãy trì tụng tâm kinh của bạn mỗi ngày .................................................... 74
Vượt bờ sân hận .............................................................................................. 75
Hãy trao tặng một món quà khi giận ........................................................... 75
Không có kẻ thù ................................................................................................. 77
Bắt đầu từ chính bạn ...................................................................................... 77
Từ bi là thông minh ........................................................................................ 78
Xây dựng một lực lượng cảnh sát có tâm từ bi ........................................... 79
Không thể theo phe ........................................................................................ 81
Đối thoại để chấm dứt sân hận và bạo động .............................................. 81
Thả bom lên chính mình ................................................................................ 82
Chận đứng chiến tranh trước khi chiến tranh bùng nổ ............................. 83
Tuệ giác cộng đồng ......................................................................................... 84
Giúp cho tình yêu hồi phục ........................................................................... 85
Vượt qua phán xét .......................................................................................... 86
Phụng sự tổ quốc ............................................................................................ 86
David và Angelina ............................................................................................. 89
Tập khí của sân hận ........................................................................................ 89
Dâng lên một nén tâm hương ....................................................................... 91
David và Angelina đang có mặt với chúng ta ............................................ 92
Giữ gìn Angelina trong cuộc sống ................................................................ 93
Angelina của bạn bây giờ ở đâu?.................................................................. 94
Làm mới ........................................................................................................... 95
Bảo vệ những Angelinas của tôi ................................................................... 96
Ôm ấp cơn giận bằng chánh niệm .................................................................. 98
Những nút thắt của sân hận .......................................................................... 98
Tập dượt hung hãn ......................................................................................... 99
Nâng niu tâm sân hận .................................................................................... 99
Sử dụng sân hận, sử dụng khổ đau............................................................ 100
Trao truyền và tiếp nhận năng lượng chánh niệm ................................... 101
Nhận diện, ôm ấp, làm nhẹ khổ đau do sân hận gây nên ....................... 101
Thắp sáng chánh niệm ................................................................................. 102
Nhà hầm và phòng khách............................................................................ 103
Tâm thức cũng cần được lưu thông ........................................................... 103
Chiếm đầy phòng khách .............................................................................. 104
5 | M ụ c l ụ c
Đón tiếp thân mật những người khách bất đắc dĩ ................................... 105
Hơi thở chánh niệm ......................................................................................... 108
Thở để chăm sóc cơn giận ............................................................................ 108
Thực tập buông thư toàn thân để chăm sóc và chữa trị cơn giận .......... 108
Bạn có thể vượt qua cơn bão tố ................................................................... 109
Nhận diện và ôm ấp các tâm hành ............................................................. 110
Hạt giống sân hận, hạt giống từ bi ............................................................. 111
Tập khí và hơi thở chánh niệm ................................................................... 112
Phục hồi Tịnh Độ ............................................................................................. 114
Tạo hạnh phúc là ưu tiên ............................................................................. 114
Viết một cuốn sách về chính mình ............................................................. 115
Giọt từ bi cam lộ ............................................................................................ 116
Vượt thoát tù ngục của ý niệm.................................................................... 117
Một bức thư tối ưu quan hệ ......................................................................... 117
Phục hồi Tịnh Độ .......................................................................................... 119
Viết bức thư của bạn suốt cả ngày .............................................................. 120
Hãy sống đẹp từng giây phút ..................................................................... 121
Hiến tặng chuyển hóa .................................................................................. 122

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)
Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)
Bến bờ tuệ giác
Bến bờ tuệ giác
Hương Vị Pháp Bảo
Hương Vị Pháp Bảo
Từ chánh niệm đến giác ngộ - Cẩm nang của người tu thiền
Từ chánh niệm đến giác ngộ - Cẩm nang của người tu thiền
Nhân duyên học
Nhân duyên học
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
Nhị khóa hiệp giải
Nhị khóa hiệp giải
Ước Hẹn Với Sự Sống
Ước Hẹn Với Sự Sống
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tuổi Trẻ Tình Yêu và Lý Tưởng
Tuổi Trẻ Tình Yêu và Lý Tưởng
Bưởi
Bưởi