Tìm Sách

Tịnh Độ >> Thiết Lập Tịnh Độ

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thiết Lập Tịnh Độ
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 102
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Bụt tại mười phương ........................................................................................... 3
Tịnh nhiễm do tâm .............................................................................................. 7
Khổ vui tương tức .............................................................................................. 14
Diệu dụng pháp thân ........................................................................................ 25
Tích môn bản môn ............................................................................................. 30
Đạo tràng lý tưởng............................................................................................. 34
Gió chim thuyết pháp ....................................................................................... 41
Tạo lập Tịnh Độ .................................................................................................. 48
Nắm lấy danh hiệu ............................................................................................ 53
Đã về đã tới ......................................................................................................... 63
Hoa sen chín phẩm ............................................................................................ 69
Thiền tịnh không hai ......................................................................................... 77
Gạn đục khơi trong ............................................................................................ 83
Ba nguồn năng lượng ........................................................................................ 95
Kinh A Di Đà ...................................................................................................... 97

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Ba kinh Tịnh Độ
Ba kinh Tịnh Độ
Hương Quê Cực lạc
Hương Quê Cực lạc
Pháp môn Tịnh Độ
Pháp môn Tịnh Độ
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao
Ấn Quang Đại Sư gia ngôn lục
Ấn Quang Đại Sư gia ngôn lục
Những chuyện niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi (1995-2000)
Những chuyện niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi (1995-2000)
Niệm Phật Chỉ Nam
Niệm Phật Chỉ Nam
Tịnh Độ Vựng Ngữ
Tịnh Độ Vựng Ngữ
Niêm Phật Cảnh
Niêm Phật Cảnh
Đại Thùa Vô Lượng Thọ Kinh
Đại Thùa Vô Lượng Thọ Kinh
13 vị Tổ Tịnh Độ tông
13 vị Tổ Tịnh Độ tông
Triết Lý & Thực tiển pháp môn Tịnh Độ
Triết Lý & Thực tiển pháp môn Tịnh Độ