Tìm Sách

Giảng Luận >> Tiếp Xúc Với Sự Sống

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tiếp Xúc Với Sự Sống
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 60
 • Nhà xuất bản : ...
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Con người mới ............................................................................................. 3
Sống tỉnh táo vui tươi ................................................................................. 3
Bạn có thể thực tập được ............................................................................ 4
Niềm vui của thiền tập ............................................................................... 5
Có hiểu mới có thương ............................................................................... 5
Cái nầy có vì cái kia có ................................................................................ 6
Thực hành thiền trong mọi động tác ....................................................... 7
Bảo vệ thiên nhiên ....................................................................................... 8
Tiếp xúc với sự sống ................................................................................... 8
Quán chiếu sự vật ........................................................................................ 9
Giải thoát và an lạc .................................................................................... 10
Tiếp xúc với những gì mầu nhiệm ......................................................... 10
Mắt thương nhìn cuộc đời ....................................................................... 11
Tương lai được làm bằng hiện tại .......................................................... 11
Tiếp xúc với trời xanh ............................................................................... 12
An trú thảnh thơi ....................................................................................... 13
Cỡi trên những đợt sóng sinh tử ............................................................ 14
Tiếp xúc bằng chánh niêm ....................................................................... 14
Nhìn màu xanh của lá ............................................................................... 15
Hạnh phúc chân thật ................................................................................. 15
Tập nói ít trở lại .......................................................................................... 16
Cởi mở để hiểu biết ................................................................................... 17
Những viên ngọc quí ................................................................................ 17
Xúc chạm và tiếp xúc ................................................................................ 18
Câu chuyện dòng sông ............................................................................. 35
Tam pháp ấn ............................................................................................... 46

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)
Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)
Bến bờ tuệ giác
Bến bờ tuệ giác
Hương Vị Pháp Bảo
Hương Vị Pháp Bảo
Từ chánh niệm đến giác ngộ - Cẩm nang của người tu thiền
Từ chánh niệm đến giác ngộ - Cẩm nang của người tu thiền
Nhân duyên học
Nhân duyên học
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
Nhị khóa hiệp giải
Nhị khóa hiệp giải
Ước Hẹn Với Sự Sống
Ước Hẹn Với Sự Sống
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tuổi Trẻ Tình Yêu và Lý Tưởng
Tuổi Trẻ Tình Yêu và Lý Tưởng
Bưởi
Bưởi