Tìm Sách

Kinh Tạng >> Chuẩn Đề Phật Mẫu Đà La Ni Kinh


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Chuẩn Đề Phật Mẫu Đà La Ni Kinh
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Huyền Thanh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 373
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000008613
 • OPAC : 8613
 • Tóm tắt :

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Thiện Hữu Ác Hữu diễn nghĩa
Kinh Thiện Hữu Ác Hữu diễn nghĩa
Kinh Hoa Sen Từ Bi (Bi Hoa Kinh)
Kinh Hoa Sen Từ Bi (Bi Hoa Kinh)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Kinh Địa tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
Kinh Địa tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
Nhân quả quá khứ hiện tại kinh
Nhân quả quá khứ hiện tại kinh
Phật giáo thánh điển
Phật giáo thánh điển
Kinh Pháp Cú
Kinh Pháp Cú
Tích Truyện Pháp Cú
Tích Truyện Pháp Cú
Kinh Đại Bảo Tích
Kinh Đại Bảo Tích
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ lăng Nghiêm
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ lăng Nghiêm
Kinh Na Tiên Tỳ Kheo
Kinh Na Tiên Tỳ Kheo
Trường A Hàm
Trường A Hàm