Tìm Sách

Giảng Luận >> Phật Tử


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phật Tử
 • Tác giả : Thích Thiện Châu
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 227
 • Nhà xuất bản : Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam
 • Năm xuất bản : 1997
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000009828
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHẬT TỬ

THÍCH THIỆN CHÂU

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

 

LỜI MỞ ĐẦU

Quyển Phật tử này vốn mang tên Tin tưởng viết tại Nàlandà, Ấn Độ, in năm 1965 và sau đó được in lại nhiều lần với tên Phật tử.

Nội dung của quyển sách được trình bày dưới hình thức hỏi đáp, ngắn gọn và dễ hiểu; cốt dành cho những người mới học Phật.

Tái bản lần thứ IX này, tôi có sửa đôi chút cho phù hợp với Phật lý và thực tế. Ngoài ra, tôi có chọn thêm một số kinh cần đọc tụng nhất là cho Phật tử tại gia.

Trúc Lâm Thiền Viện

Hè 1997 – Phật Lịch 2541

Thích Thiện Châu

 

MỤC LỤC

Lời mở đầu

 I.      Giới thiệu

 II.      Đức Phật

 III.      Đạo Phật

 IV.      Giáo hội

 V.      Phật tử

          Phụ lục:

1)    Kệ khai kinh

2)    Kinh Chuyển Pháp luân

3)    Kinh Vô ngã tướng

4)    Kinh Từ bi

5)    Kinh Chân hạnh phúc

6)    Kinh Cửa bại vong

7)    Kinh Cảm hứng về Niết Bàn của Phật

8)    Kinh Giáo thọ Thi - ca –la –việt

9)    Kinh Nhập tức xuất niệm

                                           10)  Kinh Nhất Dạ hiền giả

                                           11)  Tâm Kinh Đại trí tuệ siêu việt

 

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)
Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)
Bến bờ tuệ giác
Bến bờ tuệ giác
Hương Vị Pháp Bảo
Hương Vị Pháp Bảo
Từ chánh niệm đến giác ngộ - Cẩm nang của người tu thiền
Từ chánh niệm đến giác ngộ - Cẩm nang của người tu thiền
Nhân duyên học
Nhân duyên học
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
Nhị khóa hiệp giải
Nhị khóa hiệp giải
Ước Hẹn Với Sự Sống
Ước Hẹn Với Sự Sống
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tuổi Trẻ Tình Yêu và Lý Tưởng
Tuổi Trẻ Tình Yêu và Lý Tưởng
Bưởi
Bưởi