Tìm Sách

Văn - Thơ - Truyện >> Xả thân vì pháp


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Xả thân vì pháp
 • Tác giả : Pháp sư Hải Đào
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 160
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Văn - Thơ - Truyện
 • MCB : 12010000008842
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

XẢ THÂN VÌ PHÁP

Pháp sư Hải Đào

Tranh truyện cho mọi nhà

Nhà xuất bản Phương Đông

 

 MỤC LỤC

 

Kho hồi báo

Nước mắt của chú trâu

Tham lam phải trả giá

Tham dục như lửa thiêu thân

Thiện hữu thiện báo

Cuối cùng đắc đạo

Bát cơm trăm vị

Sữa sư tử

Làm quốc vương bảy ngày

Giết người đền mạng

Lão ngốc thông minh

Một kệ ngàn vàng

Ma vương tật đố

Xả thân vì pháp

Xuất gia – hoàn gia

Buông cả hai tay

Quan tâm lẫn nhau

Tỳ kheo lành nghề

Đôi tay sinh vàng

Những viên sỏi trắng

Tôn giả Ca Diếp

La Hán Đế Tu

Làm việc gì xấu

Các sách khác thuộc Văn - Thơ - Truyện

Truyện cổ Phật giáo
Truyện cổ Phật giáo
Tình sừ Phù Cừ
Tình sừ Phù Cừ
Thiên thần quét lá
Thiên thần quét lá
Câu chuyện giữ giới
Câu chuyện giữ giới
Tâm lòng hiếu hạnh - Đức cảm trời cao
Tâm lòng hiếu hạnh - Đức cảm trời cao
Bài học ngàn vàng
Bài học ngàn vàng
Truyện cổ Phật giáo
Truyện cổ Phật giáo
Thi phầm từng giọt ma ni
Thi phầm từng giọt ma ni
Gương nhơn quả
Gương nhơn quả
Cành hoa mẹ tặng
Cành hoa mẹ tặng
Hoa ngọc lan
Hoa ngọc lan
Chuyện tiền thân Đức Phật
Chuyện tiền thân Đức Phật