Tìm Sách

Văn - Thơ - Truyện >> Xả thân vì pháp


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Xả thân vì pháp
 • Tác giả : Pháp sư Hải Đào
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 160
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Văn - Thơ - Truyện
 • MCB : 12010000008842
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

XẢ THÂN VÌ PHÁP

Pháp sư Hải Đào

Tranh truyện cho mọi nhà

Nhà xuất bản Phương Đông

 

 MỤC LỤC

 

Kho hồi báo

Nước mắt của chú trâu

Tham lam phải trả giá

Tham dục như lửa thiêu thân

Thiện hữu thiện báo

Cuối cùng đắc đạo

Bát cơm trăm vị

Sữa sư tử

Làm quốc vương bảy ngày

Giết người đền mạng

Lão ngốc thông minh

Một kệ ngàn vàng

Ma vương tật đố

Xả thân vì pháp

Xuất gia – hoàn gia

Buông cả hai tay

Quan tâm lẫn nhau

Tỳ kheo lành nghề

Đôi tay sinh vàng

Những viên sỏi trắng

Tôn giả Ca Diếp

La Hán Đế Tu

Làm việc gì xấu

Các sách khác thuộc Văn - Thơ - Truyện

Lành dữ nghiệp báo
Lành dữ nghiệp báo
Gương sáng người xưa
Gương sáng người xưa
Những lời cha dạy
Những lời cha dạy
Thơ Kinh Kim Cang
Thơ Kinh Kim Cang
Bên kia dốc Mạ ơi
Bên kia dốc Mạ ơi
Bài học của người xưa
Bài học của người xưa
Mùa tôm
Mùa tôm
Hoàng Lê Nhất thống chí
Hoàng Lê Nhất thống chí
Hạt lại gieo
Hạt lại gieo
Mộng bá vương
Mộng bá vương
Nơi giá băng
Nơi giá băng
Bỉ Vỏ
Bỉ Vỏ