Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Nhân Minh Học Phật Giáo


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Nhân Minh Học Phật Giáo
 • Tác giả : Minh Chi
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt - Hoa
 • Số trang : 261
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000008174
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM

Minh Chi

NHÂN MINH HỌC PHẬT GIÁO

Nhà xuất bản Tôn Giáo

 

MỤC LỤC

 

Phần I

            Khái quát về Nhân Minh Học

Chương I

            Logic học phương Đông cũng gọi là Nhân Minh Học

Chương II

            Nhân Minh Học Phật giáo

Chương III

            Vài nét về lịch sử Nhân Minh Học Phật giáo

Chương IV

            Vài nét về Nhân Minh Học Phật giáo

Phần II

            Nhận thức luận Phật giáo

Chương I

            Nhận thức trức tiếp hay hiện lượng

Chương II

            Phán xét tỷ lượng theo quan điểm Phật giáo

            Phụ lục

Phần III

            Tam đoạn luận

Chương I

            Tám mục chính của Nhân Minh Học Phật giáo

Chương II

 • Lập tôn hay thuyết mà không dùng gọi là Tợ Năng Lập
 • Giới thiệu khái quát về môn Nhân Minh Học Phật giáo
 • Phần phụ lục chữ Hán

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Nghiên cứu Kinh Lăng Già
Nghiên cứu Kinh Lăng Già
Phật Giáo Trung Quốc
Phật Giáo Trung Quốc
Phật giáo Miến Điện
Phật giáo Miến Điện
Phật giáo Đại Hàn
Phật giáo Đại Hàn
Thử luận về những cống hiến của HT. Tuyên Hóa đối với nền Phật học
Thử luận về những cống hiến của HT. Tuyên Hóa đối với nền Phật học
Luận lý và tư tưởng trong huyền thoại
Luận lý và tư tưởng trong huyền thoại
Phật giáo Nam Tông tại Đông Nam Á
Phật giáo Nam Tông tại Đông Nam Á
Phật Giáo Tích Lan
Phật Giáo Tích Lan
Khoa học và sự tái sinh theo nhà Phật
Khoa học và sự tái sinh theo nhà Phật
Phật pháp
Phật pháp
Ngôn ngữ Thiền thư pháp Thiền
Ngôn ngữ Thiền thư pháp Thiền
Phật giáo Nga
Phật giáo Nga