Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Gia đình giáo dục - Phật Học thường thức


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Gia đình giáo dục - Phật Học thường thức
 • Tác giả : Sa Môn Thích Trì Hải & Bác Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 121
 • Nhà xuất bản : Học Viện Phật Giáo Việt nam - Cơ sở 1 Quán Sứ Hà Nội
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000007234
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

GIA ĐÌNH GIÁO DỤC

SA MÔN THÍCH TRÍ HẢI

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bác Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám

Học Viện Phật Giáo Việt Nam Cơ sở 1 Chùa Quán Sứ Hà Nội

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

Người hơn vật có trí khôn,

Nếu mà vụng dại dễ còn khác chi.

Sống ngu dốt, sống đê, sống nhục,

Sống lắm càng vẫn đục non sông.

Nên chăng lòng tự hỏi lòng,

Sao cho rạng vẻ con Rồng, cháu Tiên.

Trông các bậc thánh hiền thuở trước,

Tốn bao công vì nước, vì nhà.

Mở mang khắp cả gần xa,

Tinh thần hình thức thực là chu viên.

Nay muốn trở nên thịnh vượng,

Ai nấy đều cố gắng công phu.

Cùng nhau giữ vững cơ đồ,

Những điều độc hại phá cho tận cùng.

Bao sự tốt dốc lòng làm đúng,

Bước văn minh quyết cũng không xa.

Mong sao khắp đất nước nhà,

Khổ đau tuyệt tích, toàn là yên vui.

Nay gọi có mấy lời thô thiển,

Đem tài hèn cống hiến bạn thân.

Họa may giúp ích tinh thần,

Muôn phần mong được một phần nào chăng.

Viết ngày 19/05/ B.T

Trí Hải

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển
Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển
Những cõi giới vô hình và hữu hình
Những cõi giới vô hình và hữu hình
Lục Diệu Pháp Môn
Lục Diệu Pháp Môn
Luận Tối Thượng thừa
Luận Tối Thượng thừa
Phật Pháp là thiết thực
Phật Pháp là thiết thực
Tại sao tu Thiền
Tại sao tu Thiền
Pháp Hoa Đề Cương
Pháp Hoa Đề Cương
Đâu Là Chân Hạnh Phúc
Đâu Là Chân Hạnh Phúc
Cành Lá Vô Ưu
Cành Lá Vô Ưu
Bước Đầu Học Phật
Bước Đầu Học Phật
Phật giáo trong mạch sống dân tộc
Phật giáo trong mạch sống dân tộc
Nghiên cứu kinh Lăng Già
Nghiên cứu kinh Lăng Già