Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Đại Việt sử ký toàn thư tập 2


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đại Việt sử ký toàn thư tập 2
 • Tác giả : Ngô Sĩ Liên
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 1,008
 • Nhà xuất bản : Văn Hóa Thông Tin
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12010000008724
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

Tập 2

Nhà xuất bản VĂN HÓA THÔNG TIN

MỤC LỤC Tập II

BẢN KỶ THỰC LỤC

Quyển X         Kỷ nhà Lê (1418 – chỉ mới đến 1675) ) (chép từ năm 1418 đến 1433)         

Quyển XI        Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1434 đến 1459)                           

Quyển XII       Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1460 đến 1472)                           

Quyển XIII      Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1473 đến 1497)                           

Quyển XIV     Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1498 đến 1509)                           

Quyển XV      Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1510 đến 1532)

 BẢN KỶ TỤC BIÊN

Quyển XVI     Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1533 đến 1572)                           

                        Phụ : Họ Mạc                                                            

Quyển XVII     Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1573 đến 1599)                           

Quyển XVIII   Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1600 đến 1662)                           

Quyển XIX     Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1663 đến 1675)                           

Phụ lục            Tên riêng                                                                                            

                        Sự kiện                                                                                              

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Trưởng Lão Buddghaghosa Nhà chú giải kinh điển Pali
Trưởng Lão Buddghaghosa Nhà chú giải kinh điển Pali
Phật Tổ Đạo Ảnh tập 1
Phật Tổ Đạo Ảnh tập 1
Bóng hạc thiền bay
Bóng hạc thiền bay
Einstein
Einstein
Từ Bi và Nhân Cách Tenzin Gyatso The Fourteenth Dalai Lama
Từ Bi và Nhân Cách Tenzin Gyatso The Fourteenth Dalai Lama
Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa
Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa
Tùng Thiện Vương
Tùng Thiện Vương
Thế kỷ X - Những vấn đề lịch sử
Thế kỷ X - Những vấn đề lịch sử
Cận đại Việt sữ Diễn ca
Cận đại Việt sữ Diễn ca
Đại Việt sử ký toàn thư -tập I
Đại Việt sử ký toàn thư -tập I
Nguỵễn Đình Chiểu ngôi sao sáng người trí thức Việt nam
Nguỵễn Đình Chiểu ngôi sao sáng người trí thức Việt nam
Tỳ Nai Da Tạp Sự
Tỳ Nai Da Tạp Sự