Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Đại Việt sử ký toàn thư tập 2


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đại Việt sử ký toàn thư tập 2
 • Tác giả : Ngô Sĩ Liên
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 1,008
 • Nhà xuất bản : Văn Hóa Thông Tin
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12010000008724
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

Tập 2

Nhà xuất bản VĂN HÓA THÔNG TIN

MỤC LỤC Tập II

BẢN KỶ THỰC LỤC

Quyển X         Kỷ nhà Lê (1418 – chỉ mới đến 1675) ) (chép từ năm 1418 đến 1433)         

Quyển XI        Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1434 đến 1459)                           

Quyển XII       Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1460 đến 1472)                           

Quyển XIII      Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1473 đến 1497)                           

Quyển XIV     Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1498 đến 1509)                           

Quyển XV      Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1510 đến 1532)

 BẢN KỶ TỤC BIÊN

Quyển XVI     Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1533 đến 1572)                           

                        Phụ : Họ Mạc                                                            

Quyển XVII     Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1573 đến 1599)                           

Quyển XVIII   Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1600 đến 1662)                           

Quyển XIX     Kỷ nhà Lê (tiếp theo, chép từ năm 1663 đến 1675)                           

Phụ lục            Tên riêng                                                                                            

                        Sự kiện                                                                                              

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

50 năm nhìn lại phong trào Phật giáo miền nam1963-2013
50 năm nhìn lại phong trào Phật giáo miền nam1963-2013
Danh nhân văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại
Danh nhân văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại
Tra Am và sư Viên Thành
Tra Am và sư Viên Thành
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận
Thiền Sư Tăng Hội
Thiền Sư Tăng Hội
Trí Đức Văn Lục
Trí Đức Văn Lục
Hòa THượng Tuyên Hóa Khai Thị - Quyển 1
Hòa THượng Tuyên Hóa Khai Thị - Quyển 1
Thiền sư Việt Nam
Thiền sư Việt Nam
Truyện vua A Dục
Truyện vua A Dục
Triệu Châu Ngữ Lục
Triệu Châu Ngữ Lục
Trần Nhân Tông Với Thiền Phái Trúc Lâm
Trần Nhân Tông Với Thiền Phái Trúc Lâm
Hướng về sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông
Hướng về sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông