Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Ngôn hạnh các Đại tông sư


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Ngôn hạnh các Đại tông sư
 • Tác giả : Qu1ach Ngưng Chi
 • Dịch giả : Nguyên Chơn
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 348
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 1201000007554
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

NGÔN HẠNH CÁC ĐẠI TÔNG SƯ

QUÁCH  NGƯNG CHI

Hội tập

Nguyên Chơn dịch

Nhà xuất bản Tổng hợp

Thành phố Hồ Chí Minh

LỜI NGƯỜI DỊCH

Đạo vốn không lời, nhưng dùng lời để tải đạo; tâm vốn không tướng, lại nhờ tướng để hiển tâm. Do đó, chỉ có thể ngay nơi lời mà ngộ đạo, không cho suy nghĩ tính lường; ngay nơi tướng để đạt tâm, không được kiếm tìm phân tích. Người xưa nói: “Tìm cầu liền mất, vừa suy nghĩ liền sai”, chính là ý này vậy! Từ cành hoa của Thế Tôn cho đến “Khuyếch nhiên vô thánh” của Sơ tổ, “Bồ-đề bản vô thọ”của ngài Huệ Năng, ba trận đòn của Hoàng Bá, cây gậy của Đức Sơn, tiếng hét của Lâm Tế, ngón tay của Câu Chi, việc giương cung của Thạch Củng…đã khiến cho người học khắp thiên hạ phải tán đởm kinh tâm. Thử hỏi tìm cầu cái gì trong đó. Hòa thượng Lâm Tế nói: “Các ông tìm cầu chất nước gì trong khúc xương khô kia?”

Đến hôm nay có bao nhiêu người ngay lời ngộ đạo, ngay tướng đạt tâm? Do hiếm người đạt ngộ, cho nên nhọclòng các Tổ sư phải thể hiện tâm lão bà, từ bi phun ra không biết bao nhiêu ngôn từ kì đặc. Việc này có thể giúp cho những bậc lợi căn đời sau khai ngộ, nhưng cũng làm cho những kẻ độn trí càng thêm mờ mịt. Càng mờ mịt về Đạo thì càng thích tìm cầu, suy nghĩ, giảng giải, phân tích, nói vẹt theo những ngôn từ kì đặc, phỏng suông theo những hành động dị thường của Tổ sư, mong kiếm được chút nước trong khúc xương khô , mong đóng được trong hư không một cây đinh, cây cọc !!!

Người dịch là một trong những kẻ còn lăn lóc trong chốn trần lao, còn mờ mịt trên con đường đạo, không dám dùng tâm phàm mà suy lường ý Thánh; dùng trí tục để diễn đạt lời chân. Nhưng vì muốn lời Tổ được quảng bá, hạnh Tổ được lưu truyền, cho nên không ngại với kiến thức “con ếch” và trí tuệ “đom đóm”mà tìm những ngôn từ của người xưa trong Đại tạng rồi chuyển ngữ, sắp xếp mà thành tập sách này.

Nội dung của tập sách gồm năm bộ Ngữ lục của các Đại tông sư: Lâm Tế Nghĩa Huyền, Qui Sơn Linh Hựu, Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, Động Sơn Lương Giới và Tào Sơn Bản Tịch. Người dịch không biết đặt tên là gì cho thích hợp, thôi thì tạm mượn từ NGÔN HẠNH CÁC ĐẠI TÔNG SƯ để gọi vậy!

Ôi! Phước mỏng nghiệp dày, trí thô hạnh thiển, nên dịch phẩm hẳn còn biết bao khiếm khuyết, kính xin đồng lữ rộng lượng chỉ bày!

                                                                 Tháng Mạnh Đông năm Bính Tuất

                                                                                         11 – 2006

                                                                                        Nguyên Chơn kính ghi

 

MỤC LỤC

 

Lời người dịch

Ngôn hạnh của Thiền sư Lâm Tế Huệ Chiếu

Tựa

Khám biện

Hành lục

Ngôn hạnh của Thiền sư Qui Sơn Linh Hựu

Ngôn hạnh của Thiền sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch

Ngôn hạnh của Thiền sư Động Sơn Ngộ Bản

Bảo Cảnh Tam-muội ca

Huyền Trung Minh và lời tựa

Tân Phong ngâm

Cương yếu tụng

Tụng Công Huân Ngũ Vị

Tư răn

Khuyên răn

Thư từ biệt mẹ

Thư gửi mẹ

Thư trả lời của mẹ

Bổ sung ngôn hạnh của Động Sơn Ngộ Bản

Ngôn hạnh của Thiền sư Tào Sơn Bản Tịch

Tựa I

Tựa II

Tựa III

Lời tựa trùng biên Ngôn hạnh của Thiền sư Tào Sơn Nguyên Chứng

Quyển thượng

Quyển hạ

Giải thích Động Sơn Ngũ vị Hiển Quyết

Chú thích Động Sơn Ngũ Vị Tụng

Ba loại đọa

Bốn dị loại

Mục lục

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ
Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ
Lịch sử Triết Học Tây Phương
Lịch sử Triết Học Tây Phương
Tiểu sử danh Tăng Việt Nam - thế kỷ XX tập 2
Tiểu sử danh Tăng Việt Nam - thế kỷ XX tập 2
Tiểu sử danh Tăng Việt Nam - thế kỷ XX tập I
Tiểu sử danh Tăng Việt Nam - thế kỷ XX tập I
Địa Chi Văn Hóa Thành Phồ Hồ Chí Minh
Địa Chi Văn Hóa Thành Phồ Hồ Chí Minh
Những người giữ lửa tình yêu với sách tập 2
Những người giữ lửa tình yêu với sách tập 2
Lịch sử Ngũ Hành Sơn chùa Non Nước
Lịch sử Ngũ Hành Sơn chùa Non Nước
Bái vọng Ân sư
Bái vọng Ân sư
Lịch sử Việt Nam tập 1- tập 2
Lịch sử Việt Nam tập 1- tập 2
Lược sử gia đình Phật Tử Việt nam
Lược sử gia đình Phật Tử Việt nam
Phan Bội Châu -thân thế thi văn
Phan Bội Châu -thân thế thi văn
Hảy trở thành người Phật Tử chân chính
Hảy trở thành người Phật Tử chân chính