Tìm Sách

Giảng Luận >> Ngũ Minh - The Five Kinds of Learning


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Ngũ Minh - The Five Kinds of Learning
 • Tác giả : T. C Tsao (Triệu Chân Giác)
 • Dịch giả : Nguyễn Thuý Phượng
 • Ngôn ngữ : Anh - Việt
 • Số trang : 204
 • Nhà xuất bản : Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học thế giới
 • Năm xuất bản : 1999
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000007550
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

NGŨ MINH

Năm loại kiến thức  cần phải biết

The Five Kinds of Learning

T.C Tsao

Dịch giả: Nguyễn Thuý Phượng

Song ngữ Việt Anh

Bi-lingual edition - Vietnamese / English

TỰA

            Soạn giả, Giáo Sư Triệu Chân Giác, là một kỹ sư ngành truyền tin và khoa học gia nổi tiếng người Trung Hoa. Trong thời Đệ Nhị Thế Chiến ông đảm nhiệm công tác truyền tin ở Trung Hoa. Sau đó ông sang Hoa Kỳ và nghiên cứu về radar tại Đại Học Columbia. Ông là người thông thạo về kinh điển Phật giáo, với một kiến thức uyên bác, nhất là về bộ kinh Hoa Nghiêm. Ông từng thuyết giảng, với tài hùng biện vô song, để mong giác ngộ người khác.

            Tháng 10 năm 1977, đáp lại lời mời của Hội Phật Giáo Hoa Kỳ, ông thuyết giảng bằng Anh ngữ, tại Đại Giác Tự ở New York, về đề tài “Năm Loại Học Thức” - “Ngũ Minh” theo như Đức Phật chủ trương. Loại bài thuyết giảng này gồm 6 phần - chỉ dẫn đường lối đạt tới trí huệ qua sự thực hành từ bi bằng cách phục vụ tha nhân qua những học thuật này - đã được đón nhận rất nồng nhiệt.

            Nhằm phổ biến rộng rãi, Đuốc Tuệ rất hân hoan ấn hành toàn thể bài thuyết giảng này.

 

Mục lục

 

Tựa

 

Chương 1

 

1.0 Từ Thế Gian đến Xuất Thế Gian

1.1 Ngũ Giới

1.2 Đại Từ Bi

1.3 Đại Trí

1.4 Bi TRí Vô Ngại- Bi Trí Nhất Như

2.0 Tư Tưởng Hiện Đại trong Giáo Lý của Đức Phật

2.1 Bồ Tát Hạnh

 

Chương 2

 

3.0 Năm Loại Kiến Thức

4.0 Thanh Minh- Môn Học về Truyền Đạt

4.1 Truyền đạt Bằng Lời Nói

4.2 Truyền Đạt Bằng Chữ Viết

4.3 Truyền Đạt Bằng Những Phương Cách Khác

4.4 Trình Độ Trung Thực của Sự Truyền Đạt

4.5 Truyền Thông Đại Chúng

4.6 Những Hệ Thống Giáo Dục Hiện Đại và Các Khí Cụ

4.7 Hệ Thống Truyền Thông Tương Lai

 

Chương 3

 

5.0 “Công Xảo Minh” - Kỹ Thuật Học

5.1 Những Mục Tiêu Mà Đức Phật Chú Trọng

5.2 Ứng Dụng Những Luật Thiên Nhiên

5.3 Kỹ Thuật Học Đối Với Phúc Lợi của Đại Chúng

5.4 “Sức Mạnh Siêu Nhiên” theo Ý Nghĩa của Thời Hiện Đại

5.5 Thế Giới Trù Phú Lý Tưởng Đối Với Đức Phật

5.6 Một Việc Làm Hữu Dụng Là Một Cơ Hội Để Thực Hành Đạo Phật

 

Chương 4

 

6.0 “Y Phương Minh”: Môn Học về Y Khoa và Dược Khoa, về Trị Liệu và Sức Khỏe

6.1 Giá Trị của Con Người

6.2 Tật Bệnh và Mô Thức Y Liệu

6.2.1 Thương tích và Gãy Xương

6.2.2 Sự Tương Quan Giữa Những Xáo Trôn Tâm Lý và Cơ Thể

6.2.3 Mô Thức Y Khoa Hoàn Hảo của Đức Phật

6.3 Y Khoa Phòng Ngừa

6.4 Những Quy Luật Dành Cho Y Sĩ, Y Tá và Bệnh Nhân

6.4.1 Những Quy Luật Dành Cho Y Sĩ

6.4.2 Những Quy Luật Dành Cho Y Tá

6.4.3 Những Quy Luật Dành Cho Bệnh Nhân

6.5 Ý Nghĩa Bao Quát Của Sức Khỏe Lành Mạnh

 

Chương 5

 

7.0 “Nhân Minh” : Luận Lý Học - “Khoa Học Về Lý Luận” (Chữ Phạn: Hetu vidya)

7.1 Luận Lý Trong Giáo Lý Của Đức Phật

7.1.1 Tự Thực Hành

7.1.2 Hãy Tự Tìm Chân Lý

7.2 Ý Nghĩa Hiện Đại Của “Nhân Minh”

7.3 Nghiên Cứu Khoa Học Không Vì Tư Lợi

7.3.1 Sự Phi Tư Lợi Trong Phật Giáo

7.3.2 Giá Trị của “Vô Úy Thí”

 

Chương 6

 

8.0 “Nội Minh”- Chứng Quả Nội Tâm, Hoặc Khai Ngộ (Nội Tự Chứng)

8.1 Tiến Trình Thiền Quán

8.2 Chấn Động Cùng Với Nội Ngã

8.3 Ý Nghĩa Đặc Thù Của Thiền quán Trong Phật Giáo

8.4 Ý Nghĩa Trọng Yếu Của “Nội Quán”

8.5 Khóa Trình Hữa Hiệu của Thiền Phật Giáo Để phát huy Trí Huệ

8.6 Kinh Nghiệm Của Một Cư Sĩ Thiền Giả Dưới Sự Chỉ Đạo Của Một Lạt Ma Tây Tạng

8.7 Sự Khai Ngộ Của Hư Vân Thiền Sư

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn