Tìm Sách

Giảng Luận >> Hoa Vô Ưu (trọn bộ)

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Hoa Vô Ưu (trọn bộ)
 • Tác giả : Thích Thanh Từ
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 1,125
 • Nhà xuất bản : đang cập nhật
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
LỜI ĐẦU SÁCH 
Quyển Hoa Vô  Ưu này  được kết tập từcác bài giảng của Hòa thượng Viện chủ
Thiền viện Thường Chiếu Thích Thanh Từ. 
Trong đó, gồm một sốbài Hòa thượng được thỉnh giảng cho sinh viên một sốtrường 
Đại học  ởHà Nội và Thành phốHồChí Minh. Ngoài ra, một sốbài Hòa thượng thường 
giảng cho Tăng Ni, Phật tửcác nơi và tại các Thiền viện. 
Để  đáp  ứng nhu cầu tìm hiểu pháp thiền và hâm mộtu thiền của Tăng Ni, Phật tử
nhưng chưa  đủ  điều kiện tu học trực tiếp nơi Hòa thượng, chúng tôi trình xin ý kiến của 
Ngài và được Ngài hoan hỷcho biên tập lại các bài giảng trên. 
Tuy nhiên, vì là văn nói nên tập sách không sao tránh khỏi sựtrùng lặp tất yếu của 
nó. Rất mong  độc giả  đạt ý quên lời.  Được thế, hy vọng tập sách sẽ  đến tay quý vịvới 
những lợi ích thiết thực nhất. Nhưvậy, chúng ta có thểtìm hiểu thâm nhập và hành trì 
pháp thiền. Đồng thời trên bước đường tu học, chúng ta có thêm bạn đồng hành luôn cảm 
thông với chúng ta. 
Mùa Hạnăm Canh Thìn 
Thường Chiếu, ngày 24-06-2000. 
THÍCH NHẬT QUANG 

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn