Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Gia đình giáo dục - Phật Học thường thức


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Gia đình giáo dục - Phật Học thường thức
 • Tác giả : Sa Môn Thích Trì Hải & Bác Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 121
 • Nhà xuất bản : Học Viện Phật Giáo Việt nam - Cơ sở 1 Quán Sứ Hà Nội
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000007234
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

GIA ĐÌNH GIÁO DỤC

SA MÔN THÍCH TRÍ HẢI

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bác Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám

Học Viện Phật Giáo Việt Nam Cơ sở 1 Chùa Quán Sứ Hà Nội

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

Người hơn vật có trí khôn,

Nếu mà vụng dại dễ còn khác chi.

Sống ngu dốt, sống đê, sống nhục,

Sống lắm càng vẫn đục non sông.

Nên chăng lòng tự hỏi lòng,

Sao cho rạng vẻ con Rồng, cháu Tiên.

Trông các bậc thánh hiền thuở trước,

Tốn bao công vì nước, vì nhà.

Mở mang khắp cả gần xa,

Tinh thần hình thức thực là chu viên.

Nay muốn trở nên thịnh vượng,

Ai nấy đều cố gắng công phu.

Cùng nhau giữ vững cơ đồ,

Những điều độc hại phá cho tận cùng.

Bao sự tốt dốc lòng làm đúng,

Bước văn minh quyết cũng không xa.

Mong sao khắp đất nước nhà,

Khổ đau tuyệt tích, toàn là yên vui.

Nay gọi có mấy lời thô thiển,

Đem tài hèn cống hiến bạn thân.

Họa may giúp ích tinh thần,

Muôn phần mong được một phần nào chăng.

Viết ngày 19/05/ B.T

Trí Hải

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh