Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Tôn giáo học nhập môn


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tôn giáo học nhập môn
 • Tác giả : TS. Đỗ Minh Hợp
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 516
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000008879
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 TÔN GIÁO HỌCNHẬP MÔN

TS. ĐỖ MINH HỢP chủ biên

NXB TÔN GIÁO

Lời nói đầu

Có thể nói, tôn giáo là một hiện tượng hấp dẫn nhất trong con  người và xã hội. Tôn giáo không những có một sức sống kỳ lạ trong kỷ nguyên khoa học và công nghệ mà còn có ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả mọi người. Song, tôn giáo là gì?- Đây là một vấn đề  không đơn giản. Để trả lời được cho câu hỏi đó, chúng ta cần có những kiến thức căn bản về tôn giáo dựa trên những công trình nghiên cứu căn bản về tôn giáo đã được tư tưởng nhân loại tích lũy và phát triển.

Cuốn sách “Nhập môn tôn giáo học” này là một trong những thử nghiệm đầu tiên nhằm trình bày nội dung của nó được biên soạn cho phù hợp với chương trình giảng dạy bộ môn này  ở các nước  nhiều năm đã  đưa bộ môn  tôn giáo học vào chương trình  học tập của sinh viên  và các trường đại học thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn. Cuốn sách được viết dực trên những công trình nghiên cứu căn bản  được tiến hành trong những  năm gần đây ở nước ngoài, cũng như trong nước.

Vì đây là thử nghiệm đâu tiên nhằm giới thiệu với  độc giả những kiến thức  chung về tôn giáo, do vậy cuốn sách tất yếu không tránh khỏi những hạn chế, các tác giả cuốn sách rất  mong nhận được những lời góp ý chân thành của độc giả.

 

MỤC LỤC

 

Phần thứ nhất: NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÔN GIÁO

CHƯƠNG 1:  Định nghĩa tôn giáo

1.1  Các loại định nghĩa

1.2  Những đặc trưng bản chất tôn giáo

1.3  Quan niệm hiện đại về tôn giáo

CHƯƠNG 2: Quyết định luận của tôn giáo

2.1 Các cơ sở xã hội của tôn giáo

2.2 Nhân tố tâm lý của tôn giáo

2.3 Tiền đề nhận thức của tôn giáo

CHƯƠNG 3 : thành tố và cấu trúc của tôn giáo

3.1 Y thức tô giáo

3.2 Hoạt động tôn giáo

3.3 Quan hệ tôn giáo

3.4 Tổ chức tôn giáo

CHƯƠNG 4 : Tôn giáo và cuộc sống

4.1 tôn giáo trong hệ thống văn hóa

4.2 Chức năng và vai trò của tôn giáo

Phần thứ hai : LỊCH SỬ TÔN GIÁO

CHƯƠNG 5 : nguồn gốc của tôn giáo

5.1 Các cách tiêp cận cơ bản  với việc giải quyết vấn đề nguồn gốc    của tôn giáo

5.2 Tín ngưỡng nguyên thủy

CHƯƠNG 6 : Các tôn giáo dân tộc

6.1 Ấn Độ giáo

6.2 Jaina giáo

6.3 Đạo Sich

CHƯƠNG 7: Phật giáo

7.1 Sự xuất hiện của Phật giáo

7.2 Giáo lý Phật giáo

CHƯƠNG 8 : Thiên Chúa giáo

8.1 Sự xuất hiện của Thiên Chúa giáo

8.2 Cơ Đốc giáo

CHƯƠNG 9 : Hồi giáo

9.1 Sự xuất hiện của Hồi giáo

9.2 Giáo lý  và nghi lễ Hồi giáo

CHƯƠNG 10 : Các tôn giáo phi truyền thống hiện đại

 10.1 Các đặc điểm và sự phân loại tôn giáo phi truyền thống.

Phần thứ ba: TRIẾT HỌC TÔN GIÁO

CHƯƠNG 11 :   Triết học Phật giáo

11.1 Triết học Tiểu thừa

11.2 Triết học Đại thừa

CHƯƠNG 12 : Triết học Cơ đốc giáo

12.1 Chù nghĩa Tô mát mới

12.2 Chủ nghĩa Augustin mới

CHƯƠNG 13 : Triết học Chính Thống giáo

13.1 Triết học Hàn lâm viện

CHƯƠNG 14: Triết học Tin lành giáo

14.1 M.Liuto, J. Canvanh và Chính giáo  Tin lành

CHƯƠNG 15 : Triết học Hồi giáo

15.1 Calam

15.2 Trường phái Hanbala

CHƯƠNG 16 : Triết học tôn giáo hỗn hợp đừng bên giáo hội

Phần thứ tư: TÔN GIÁO, CON NGƯỜI, XÃ HỘI

CHƯƠNG 17 : Con người trong thế giới quan tôn giáo và trong thế giới quan phi tôn giáo

17.1. Khái niệm chung về thế giới quan

CHƯƠNG 18 : Tôn giáo và đạo đức

CHƯƠNG 19:  Tôn giáo và khoa học

CHƯƠNG 20: Tự do tín ngưỡng

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh