Tìm Sách

Văn - Thơ - Truyện >> Ảnh hưởng tư tưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân thanh


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Ảnh hưởng tư tưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân thanh
 • Tác giả : Dương Anh Sơn
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 248
 • Nhà xuất bản : Văn Hóa Thông Tin
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Văn - Thơ - Truyện
 • MCB : 12010000008653
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

ẢNH HƯỞNG ĐẠO PHẬT TRONG ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH

DƯƠNG ANH SƠN

NXB VĂN HÓA THÔNG TIN

LỜI NHẬN ĐỊNH VÀ GIỚI THIỆU

Bàn về triết lý của một tác phẩm văn học thường là chuyện khó. Nhất là khi tác phẩm đó thuộc loại truyện như truyện Kiều. Nếu như đó là  những tiểu thuyết của xã hội  có chủ đề  cuốn Madame Bovary của G. Flaubert, hoặc cuốn La Nausée của J. P Sartre, hoặc cuốn Lục Vân Tiên của cụ Nguyễn Đình Chiểu thì công việc sẽ tương đối đỡ khó khăn hơn. Đúng thề, chỉ so sánh hai cuốn truyện thời danh vào bậc nhất của Văn học VN, cuốn Kim Vân Kiều và cuốn Lục Vân Tiên, người ta đã thấy hai tác phẩm này  rất khác nhau, đối với những ai muốn tìm hiểu triết lý của mỗi tác phẩm. Tuy hai tác phẩn cùng môt loại truyện, nhưng ngay nơi tiêu đề, nơi mấy dòng thơ đầu tiên của mỗi cuốn truyện, mỗi tác giả  nêu rõ nội dung và mục tiêu tác phẩm của mình.

Cụ Tiên Điền đã khai bút bằng mấy câu:

    “Trăm năm trong cõi người ta,

Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau

       Trải qua một cuộc bể dâu,

Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

       Lạ gì bỉ sắc tư phong,

Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”

Còn cụ Đồ Chiểu lại mở đầu bằng những câu:

       “Trước đèn xem chuyện Tây Minh

Gẫm cười hai chữ nhân tình éo le:

       Hởi ai lẳng lặng mà nghe,

Dữ răn việc trước lành dè thân sau.

       Trai thì trung hiếu làm đầu,

Gái thì tiết hạnh làm câu trau mình”.

Cả hai đều khai thác hai chữ: Cụ Tiên Điền khia thác chữ Tài Mệnh, còn cụ Đồ Chiểu khai thác chữ Nhân tình. Cụ Tiên Điền muốn gửi vào truyện Kiều cuộc “bể dâu” mà cụ đã trải qua  cùng với “những điều đau đớn” mà cụ đã trông thấy  trong cuộc đời mình. Trái lại lời văn của Nguyễn Du  trong truyện Kiều đầy rẫy những điển cổ và tuật ngữ chữ Hán, một người không có chút vốn Hán học sẽ không hiểu được. Ngay cả trong mấy vần thơ đầu của truyện Kiều người ta gặp phải thuật ngữ như “lạ gì bỉ sắc  tư phong”, rồi trong suốt truyện Kiều người ta luôn gặp phải những thuật ngữ như “giải cấu, trần cấu”, ‘bố kinh” v.v.., những người không có chút  Hán học sẽ không hiểu được tường tận.

 Bây gờ về nội dung, chúng ta  sẽ dễ thấy  thứ triết lý  hướng dẫn tư tưởng của cụ Đồ Chiểu. Đó là  thứ triết lý bình dân: Ở hiền gặp lành. Hoàng thiên bất  phụ hảo tâm nhân. Cho nên cụ Đồ viết: “Gẫm cười hai chữ ân tình éo le” Tất cả cuốn Lục Vân Tiên là một chuỗi những chuyện đời éo le, nhưng vẫn kết thúc một cách may lành.

 Còn truyện Kiều chỉ là một tiếng than dài, một tiếng than não nùng và thảm thiết, thương thay cho thân phận cô Kiều và những con người tài hoa mà gian nan suốt cuộc đời….

Chính vì cuốn truyện Kiều  chỉ là một tiếng than dài như thế, cho nên việc tìm hiểu “ảnh hưởng tư tưởng đạo Phật trong  Đoạn Trường Tân thanh” là chuyện khó.

                                      GS Trần Thái Đỉnh

 MỤC LỤC

 Vài lời giới thiệu và dẫn nhập của GS Trần Thái Đỉnh

Phần một: Về Nguyễn Du

       Chương1: Nguyễn Du và các tác phẩm

                    Mục 1 : Thân thế và hành trạng

                   Mục 2: Văn nghiệp của Nguyễn Du

       Chương 2: Nguồn gốc Đoạn trường Tân Thanh

Phần hai: Vị trí đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh

             Chương 1:  Sự tương hợp giữa tư tưởng  đạo Nho và tư tưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh

                 Mục 1: Ngẫm hay muôn sự tại Trời

    Mục 2: Tẻ vui thôi cũng tính trời biết bao…

 Chương 2 : sự tương hợp giữa tư tưởng đạo Lão và đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh

                 Mục 1: Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau

                 Mục 2: Chằng tu mà cũng như tu mới là

Chương  3:  Khái quát về tư tưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân thanh

                 Mục 1: Hoa tàn mà lại thêm tươi

                 Mục 2:  cỗi nguồn cũng ở lòng người mà ra

Phần ba: Những nhận định về tư tưởng đạo Phật  qua Nguyễn Du và Đoạn Trường Tân thanh

 

Chương 1: Về tư tưởng Nguyễn Du

                 Mục 1: Thái phác bất toàn chân dine65 mục

                 Mục 2:  Tài tri vô thị tại chân kinh

Chương 2: Tư tưởng Nguyễn Du và Đoạn Trường Tân thanh

                 Mục 1: Chữ Tâm và thực chứng

                 Mục 2: Tiến trình giải thoát và chứng đắc

Phần tổng luận

Thư mục tham khảo

Các sách khác thuộc Văn - Thơ - Truyện

Hoa Thiền Chớm Nở Trong Mắt Ai
Hoa Thiền Chớm Nở Trong Mắt Ai
Mở lòng bàn tay để đan tay
Mở lòng bàn tay để đan tay
Đứng dậy và bước đi
Đứng dậy và bước đi
Đoản khúc sáu mươi
Đoản khúc sáu mươi
Trở lại thiên đường
Trở lại thiên đường
Tia nắng mùa xuân
Tia nắng mùa xuân
Đóa Sen Thiêng
Đóa Sen Thiêng

Tý
Truyện Kiều Văn Xuôi dành cho Người Trẻ
Truyện Kiều Văn Xuôi dành cho Người Trẻ
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Giửa thuở chuyển mùa
Giửa thuở chuyển mùa
Đệ tử quy
Đệ tử quy