Tìm Sách

Giảng Luận >> Tìm Hiểu Kinh Bốn Mươi Hai Chương


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tìm Hiểu Kinh Bốn Mươi Hai Chương
 • Tác giả : Thích Nhật Từ
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 428
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 1201000009002
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TÌM HIỂU KINH BỐN MƯƠI HAI CHƯƠNG

THÍCH NHẬT TỪ

NXB TỔNG HỢP TP HCM

 

THAY LỜI TỰA

Quyển “Tìm Hiểu Kinh Bốn Mươi Hai Chương” là một tiểu luận được tác giả thực hiện thay cho bài thi của cuốn Kinh Tứ Thập Nhị Chương do HT Thích Thiện Trí dạy trong chương trình Trung cấp Phật Học tại chùa Vĩnh Nghiêm cách đây 20 năm.

Tác phẩm được phân tích trong mối liên hệ giữa Kinh Tạng Đại Thừa và kinh điển Pàli, Hơn phân nửa  số chương đuợc Đức Phật dạy cho người xuất gia vể các phương châm hành đạo, chuyển hóa khổ đau, trao dồi tuệ giác để làm cẩm nang nhập thế. Số chương còn lại dạy cho cả hai giới Tăng Tục. Mỗi một chương tuy rất ngắn, nhưng ý nghĩa lại rất cô đọng, suc tích và rất sâu sắc.

Cấu trúc tác phẩm này được phân thành hai phần: Tổng Luận và Phân tích. Phần tổng luận nhằm so sánh một cách bao quát giữa Kinh Bôn Mươi Hai Chương với các phương pháp tư duy triết học, cũng như giá trị và ý nghĩa của kinh. Phần phân tích, giới thiệu bao quát nội dung và yếu nghĩa của từng chương. Mỗi chương bắt đầu bằng đoạn kinh nguyên tác  đuợc dịch Việt theo sau phần lược giải, bao gòm 6 giải thích các thuật ngữ từ nội dung và phân tích các ứng dụng.

Trong phân tích, tác giả đã trích dẫn phần lớn kinh điển thuộc Trung bộ Pàli, trong sự so sánh đối chiếu với kinh Đại thừa để nhằm minh chứng rằng tư tưởng chủ đạo của hai hệ thống Đại thừa và Pàli vốn dĩ chỉ là một và điều có đủ trong Kinh Bốn Mươi Hai Chương.

Do vậy, việc nghiên cứu và hành trì nội dung kinh này như sách gối đầu giường, có thể giúp người hành trì đạt được tinh hoa tỉnh thức và an vui.

                                     Saigon 03/01/2008

                           Thay lời Tủ Sách  Đạo Phật Ngày Nay

                                    Thích Quảng Tâm

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Thay lời tựa

Tiểu dẫn

Phần 1: Tổng luận

I. Kinh 42 chương với so sánh luận

II. Loại hình Kinh 42 chương

III. Khái quát nội dung tư tưởng Kinh 42 chương

Phần 2: Lược giải Kinh 42 chương

Chương 1: Định nghĩa Sa môn và Sa môn quả

Chương 2: Đối tượng tu tập

Chương 3: Sa môn hạnh

Chương 4: Thập thiện - Thập ác

Chương 5: Lỗi lầm và hối quá

Chương 6: Phỉ báng thiện và ác quả dị thục

Chương 7: Thái độ của Đức Phật trước lời khiển trách

Chương 8: Ác giả ác báo

Chương 9: Giá trị tri và hành

Chương 10: Phước đức tuỳ hỷ hạnh bố thí

Chương 11: Đối tượng và phước đức của bố thí

Chương 12: 20 điều khó của kiếp người

Chương 13: Điều kiện chứng túc mạng minh

Chương 14: Định nghĩa thiện và vĩ đại

Chương 15: Nhẫn nhục

Chương 16: Điều kiện con đường đạt đạo

Chương 17: Ánh sáng người đạt đạo

Chương 18: Cốt tuỷ của đạo Phật

Chương 19: Nguyên lý vô thường của vạn pháp

Chương 20: Hữu thể con người: Vô thường, khổ, vô ngã

Chương 21: Danh vọng: Thú vui ít giá trị

Chương 22: Tài sắc: Ngọt ít, đắng nhiều

Chương 23: Ân ái là tù ngục

Chương 24: Ái dục khổ đệ nhất

Chương 25: Lửa ái cháy tay

Chương 26: Thiên ma dâng ngọc nữ

Chương 27: Lại nói về điều kiện đạt đạo

Chương 28: Không nên chủ quan

Chương 29: Đoạn trừ tâm ái dục – duy trì phạm hạnh

Chương 30: Tránh dục như tránh lửa

Chương 31: Đoạn âm không bằng đoạn tâm

Chương 32: Diệt ái dục, ly sinh tử

Chương 33: Tỳ kheo-chiến sĩ diệt lậu hoặc

Chương 34: Độc lộ giải thoát

Chương 35: Bỏ cấu nhiễm tâm, đạt đạo giải thoát

Chương 36: Lại nói về cái khó của con người

Chương 37: Chứng đạo phải do sự tu tập

Chương 38: Mạng sống con người chỉ trong một hơi thở

Chương 39: Chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ

Chương 40: Thân hành đạo - Tâm hành đạo

Chương 41: Tinh tấn - Bỏ tình dục

Chương 42: Phương tiện tri kiến, Như thị tri kiến

Phụ lục

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn