Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Khái niệm về Bồ tát Quán Thế Âm


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Khái niệm về Bồ tát Quán Thế Âm
 • Tác giả : Viên Trí
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 329
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2011
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 120100000010092
 • OPAC : 10092
 • Tóm tắt :

KHÁI NIỆM VỀ BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

VIÊN TRÍ

NXB . TỔNG HỢP TP. HCM

                           

  Lời giới thiệu

Tôi vô cùng hài lòng khi biết rằng tiến sĩ Hoàng Ngọc Dũng (Viên Trí) đang tiến hành in luận án của mình thành sách. Tiến sĩ Dũng đã làm việc rất nghiêm túc để hoàn thành cuốn sách náy. Tiến sĩ cũng đã đưa ra nhiều giải thích mới về khái niệm Bồ Tát Quán Thế Âm (Avalokitesvara Bodhisattva) và sự ứng dụng chúng vào trong thế giới hiện tại, vốn đang bị bạo lực và sự cạnh tranh tản nhẫn dày xé, Tôi tin chắc rằng các sinh viên và cán bộ giảng dạy sẽ nhận thấy cuốn sách này rất là hữu ích.

Tôi mong ước Tiến sĩ Hoàng Ngọc Dũng sẽ có một sự nghiệp rất thành công trong lãnh vực giáo dục

                           Giáo sư Tiến sĩ K.T.S Sarao

                                PhD (Delhi) PhD (Cantab)

                           Khoa Trưởng Phân Khoa Phật Học

                                     Đại Học Delhi- Ấn Độ

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG MỘT: TỔNG QUAN

Duyên khởi

Khủng hoảng lý tưởng sống

Khủng hoảng đời sống con người

Khủng hoảng về thế giới tự nhiên

Nguyên nhân của sự khủng hoảng

Dư kiến giải pháp

Xu hướng hiện nay của Phật giáo

Địa vị của con người

Vấn đề niềm tin

Vấn đề năng lực cứu độ

Khuynh hướng tu tập của Phật tử trong thời đại ngày nay

Định hướng của công trình nguyên cứu

CHƯƠNG HAI : KHÁI NIỆM BỒ TÁT

Khái niệm Bồ Tát qua kinh tạng Nikaya

Định nghĩa thuật ngữ Bồ-Tát (Pali: Bodhisatta -Sanskrit: Bodhisattva)

Ý nghĩa Thần Thánh và Bồ-tát trong Phật giáo Nguyên Thủy

Các loại Bồ-tát trong văn điển Pali

Hình tượng Bồ-tát trong văn điển Pali

Những phương pháp giải thích khác nhau về giáo lý Phật giáo

Công hạnh của Bồ tát theo Phật giáo Nguyên Thủy

 CHƯƠNG BA : SỰ PHÁT TRIỂN CỦA GIÁO LÝ BỒ-TÁT

Nhận định tóm tắt về một số quan điểm liên hệ đến lý tưởng Bồ-tát

Nguyên nhân đưa đến sự chuyển biến trong giáo lý Phật giáo

Sự khủng bố của triều đại Sunga và cuộc phục hưng đạo Hindu

Ành hưởng từ nhiều truyền thống khác  nhau

Phát triển trong nội bộ Phật giáo

Bốn giai đoạn phát triển giáo lý Bồ-tát

Hình tượng Bồ tát trong Phật giáo phát triển (Mahayana)

Ba La Mật Đa hay Độ

Các Địa

CHƯƠNG BỐN : AVALOKITESVARA: SỰ PHÁT TRIỂN VỀ ĐẶC NGÔN NGỮ VÀ NGỮ NGHĨA

Định nghĩa

Vấn đề nguồn gốc của thuật ngữ Avalokitesvara

Phiên dịch của tiếng Trung Hoa về thuật ngữ “Avalokitesvara”

Vấn đề Giới Tính Của Bồ-tát Avalokitesvara

CHƯƠNG NĂM : AVALOKITESVARA TRONG KINH TẠNG PHẬT GIÁO PHÁT TRIỂN

Kinh Diệu Pháp Liên hoa ( Saddharmapundarika Suttra )

Vấn đề nguồn gốc và tác giả của kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Đánh giá lại một số bình luận về pẩm thứ 24 của kinh Pháp Hoa

Nội dung của phẩm Phổ Môn

Ý nghĩa biểu tưởng của tựa đề phấm 24 “Phổ Môn”

Phương pháp tu tập của kinh Sadddharma- pundarika

Kinh Sukhavati-vyaha

Khởi nguyên của giáo lý Amitabha (A Di Đà)

Cảnh giới cực lạc

Giáo chủ cõi cực lạc

Điều kiện thiết yếu để được cứu độ về Cảnh giới Cực Lạc

CHƯƠNG SÁU : QUÁN THẾ ÂM BỒ-TÁT VÀ THẾ GIỚI NGÀYNAY

Khuynh hướng tu tập hiện nay của Phật giáo đồ

Sự ứng dụng thích đáng về Bồ-tát Quán Thế Âm

Tu tập lòng từ ngang qua hạnh bố thí (dãna)

Bố thí tài vật (Amisadãna )

Bố thí Pháp, nghĩa là lời nói ích lợi và tốt lành  (dharmadãna )

Thí vô úy , tức cho sự không sợ hãi  (Abhayadãna )

Huấn luyện lòng từ bi ngang qua việc tu tập thiền định

Huấn luyện cái nhìn trí tuệ hay cái nhìn Quán Thế Âm

Hai nghệ thuật sống

CHƯƠNG BẢY : KẾT LUẬN

Một số trở ngại trong quá trình tiến hành nghiên cứu giáo lý Bô-tát

Con đường duy nhất đi vào giáo lý Phật giáo

Tính thống nhất của giáo ly Phật giáo

Phương pháp tu tập truyền thống của Phật giáo

Bảng Mục Lục  Thuật ngữ Phật học

Thư mục Tài Liệu Tham Khảo

             

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh