Tìm Sách

Mật Tông - Kim Cang Thừa >> Bộ Mật Tông

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bộ Mật Tông
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Thích Viên Đức
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 475
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 1995
 • Phân loại : Mật Tông - Kim Cang Thừa
 • MCB : 12010000002379
 • OPAC : 2379
 • Tóm tắt :

Bộ Mật Tông

Dịch giả Thích Viên Đức

 

Lời nói đầu

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính Bạch: Quý vị Thiện tri thức

Hơn mười năm qua, tôi y quyển HIỂN MẬT VIÊN THÔNG này, gắng theo phương pháp trong đây tu trì. Tôi nhận thấy có nhiều sự linh nghiệm kết quả. Để ứng dụng trong đời mạt pháp, và giúp chúng sanh nghèo hèn bạc phước muốn sở cầu như ý…, tôi không quên sự hèn kém của mình, đem tâm gắng dịch quyển sách này để ấn hành lưu thông. Nếu có vỊ nào nhờ sách này mà phát tâm tu quán, trì chú, được thêm phần tín nguyện mà hành trì, thì tôi rất lấy làm mãn nguyện.

Tôi tự biết không tránh khỏi văn nghĩa vụng về thiếu sót, kính mong quý ngài hoan hỷ tha thứ có chỗ nào sai lầm, giúp ý kiến cho lần tái bản sau được đầy đủ hơn.

NamMô Chuẩn Đề Vương Bồ Tát Chứng Minh

Chùa Dược Sư, Ban Mê Thuột,

Mùa Hạ- Phật Lịch 2515

Ngày Rằm, tháng Bảy, Tân Hợi (4-9-1971)

Dịch Giả cẩn bút

Tỳ Khưu THÍCH VIÊN ĐỨC

Các sách khác thuộc Mật Tông - Kim Cang Thừa

Kinh Đại Nhật
Kinh Đại Nhật
Những khai thị từ đức Liên Hoa Sanh
Những khai thị từ đức Liên Hoa Sanh
Thế giới Phật giáo Tây Tạng
Thế giới Phật giáo Tây Tạng
Hành trình giác ngộ
Hành trình giác ngộ
Đánh thức vị Phật đang ngủ
Đánh thức vị Phật đang ngủ
Mật Tông Tây Tạng
Mật Tông Tây Tạng