Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Câu chuyện triết học


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Câu chuyện triết học
 • Tác giả : Will Durant
 • Dịch giả : Trí Hải và Bửu Đích
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 609
 • Nhà xuất bản : Viện Đại Học Vạn Hạnh - Sài Gòn
 • Năm xuất bản : 1971
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 120100000012271
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

CÂU TRUYỆN TRIẾT HỌC

NHA TU THƯ VÀ SƯU KHẢO VIỆN ĐẠI HỌC VẠN HẠNH

Nguyên tác: The story of philosophy

của Will Durant do Trí Hải và Bửu Đích dịch

in lần thứ nhất, Saigon 1971.

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG I

PLATON

I.- BỐI CẢNH.

II.- SOCRATE.

III.- THỜI KỲ HỌC HỎI CỦA PLATON.

IV.- VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC.

V.- VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ.

VI.- VẤN ĐỀ TÂM LÝ.

VII.- GIẢI PHÁP TÂM LÝ.

VIII.- GIẢI PHÁP CHÍNH TRỊ.

IX.- GIẢI PHÁP LUÂN LÝ.

X.- PHÊ BÌNH.

CHƯƠNG II

ARISTOTE.

I.- MỘT CHÚT LỊCH SỬ.

II.- CÔNG VIỆC CỦA ARISTOTE.

III.- NỀN TẢNG CỦA LÝ LUẬN HỌC.

IV.- HỆ THỐNG KHOA HỌC.

V.- SIÊU HÌNH HỌC VÀ THỰC CHẤT CỦA THIÊN CHÚA.

VI.- TÂM LÝ HỌC VÀ BẢN CHẤT CỦA NGHỆ THUẬT.

VII.- ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ BẢN CHẤT CỦA HẠNH PHÚC.

VIII.- KHOA HỌC VÀ CHÍNH TRỊ.

IX.- PHÊ BÌNH.

X.- TUỔI GIÀ VÀ CHẾT.

CHƯƠNG III

FRANCIS BACON

I.-TỪ ARISTOTE ĐẾN THỜI PHỤC HƯNG.

II.- SỰ NGHIỆP CHÍNH TRỊ CỦA BACON.

III.- NHỮNG BÀI TIỂU LUẬN.

IV.- CUỘC TÁI TẠO VĨ ĐẠI.

SPINOZA

I.- TIỂU SỬ

II.- LUẬN VỀ TÔN GIÁO VÀ CHÁNH TRỊ.

III.- SỰ CẢI TIẾN TRÍ NĂNG.

IV.- ĐẠO ĐỨC HỌC.

V.- CHÍNH TRỊ LUẬN.

VI.- ẢNH HƯỞNG CỦA SPINOZA.

CHƯƠNG V

VOLTAIRE: Sự sáng lạn của nước Pháp

I.- PARIS: OEDIPE.

II.- LUÂN ĐÔN: NHỮNG LÁ THƯ TỪ ANH QUỐC.

III.- CUỘC SỐNG Ở CIREY.

IV.- Ở POSTDAM VỚI HOÀNG ĐẾ FRÉDÉRIQUE.

V.- LES DÉLICES: LUẬN VỀ ĐẠO ĐỨC.

VI.- FERNEY: CANDIDE.

VII.- BÁCH KHOA TỰ ĐIỂN VÀ TRIẾT LÝ TỰ ĐIỂN.

VIII.- CHỐNG ĐỘC TÀI ÁP BỨC.

IX.- VOLTAIRE và ROUSSEAU.

X.- ĐOẠN KẾT

CHƯƠNG VI

IMMANUEL KANT VÀ DUY TÂM LUẬN ĐỨC

I.-NHỮNG NẺO ĐƯỜNG ĐẾN KANT.

II.- CON NGƯỜI.

III.- PHÊ BÌNH LÝ TÍNH THUẦN TÚY.

IV.- PHÊ BÌNH LÝ TÍNH THỰC TIỂN.

V.- VỀ TÔN GIÁO VÀ LÝ TRÍ.

VI.- VỀ CHÍNH TRỊ VÀ NỀN HÒA BÌNH VĨNH CỬU.

VII.- PHÊ BÌNH VÀ ĐỊNH GIÁ.

VIII.- VÀI LỜI VỀ HEGEL.

CHƯƠNG VII

SCHOPENHAUER

I.- THỜI ĐẠI.

II.- CON NGƯỜI.

III.- THẾ GIỚI KỂ NHƯ BIỂU TƯỢNG.

IV.- THẾ GIỚI: DỤC VỌNG.

V.- THẾ GIỚI: SỰ ÁC.

VI.- MINH TRIẾT VỀ NHÂN SINH.

VII.- MINH TRIẾT VỀ CÁI CHẾT.

VIII.- PHÊ BÌNH

CHƯƠNG VIII

HERBERT SPENCER

I.- COMTE VÀ DARWIN.

II.- NGUYÊN LÝ ĐẦU.

III.- SINH VẬT HỌC: QUÁ TRÌNH TIẾN HÓA CỦA SỰ SỐNG.

IV.- TÂM LÝ HỌC: SỰ TIẾN HÓA CỦA TÂM TRÍ.

V. XÃ HỘI HỌC: TIẾN HÓA CỦA XÃ HỘI.

VI. ĐẠO ĐỨC HỌC: TIẾN HÓA CỦA ĐẠO ĐỨC.

VII.- PHÊ BÌNH.

VIII. KẾT LUẬN.

CHƯƠNG IX

FRIEDRICH NIETZSCHE

I.- DÒNG DÕI.

II.- TUỔI TRẺ.

III.- NIETZSCHE và WAGNER.

IV.- TIẾNG HÁT ZARATHUSTRA.

V.- ĐẠO ĐỨC SIÊU NHÂN.

VI.- SIÊU NHÂN.

VII. SUY TÀN.

VIII.- QUÝ TỘC.

X.- KẾT CUỘC.

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Qua cửa chuyển tiếp
Qua cửa chuyển tiếp
Ngôn ngữ Pali mẹ đẻ tiếng Sanskrit
Ngôn ngữ Pali mẹ đẻ tiếng Sanskrit
Tân Vật lý & Vũ trụ luận
Tân Vật lý & Vũ trụ luận
Khái niệm tánh Không trong Phật giáo
Khái niệm tánh Không trong Phật giáo
Tổng quan bốn bộ A-hàm
Tổng quan bốn bộ A-hàm
Thức Ăn Của Bồ Tát
Thức Ăn Của Bồ Tát
Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo
Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo
Châu Bản Triều Nguyễn
Châu Bản Triều Nguyễn
Trung Quốc 10 năm cải cách và mở cửa
Trung Quốc 10 năm cải cách và mở cửa
Tìm hiểu Pháp Môn Niệm Phật
Tìm hiểu Pháp Môn Niệm Phật
Huyền thuật và các đạo sĩ Tây tạng
Huyền thuật và các đạo sĩ Tây tạng
Phật học y học
Phật học y học