Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
 • Tác giả : Lương Khải Siêu
 • Dịch giả : Thích Nguyên Hồng
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 110
 • Nhà xuất bản : Phật Học Viện
 • Năm xuất bản : 1957
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000002584
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ

Xem trực tuyến

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên
Tìm hiểu giáo lý Phật Giáo Nguyên Thủy
Tìm hiểu giáo lý Phật Giáo Nguyên Thủy
Gia đình giáo dục - Phật Học thường thức
Gia đình giáo dục - Phật Học thường thức
Con đường giáo dục Phật giáo
Con đường giáo dục Phật giáo
Những tôn giáo lớn trong đời sống nhân loại
Những tôn giáo lớn trong đời sống nhân loại
Các tông phái của đạo Phật
Các tông phái của đạo Phật
Huyền Trang nhà chiêm bái và học giả (Hsuan Tsang the pilgrim and scholar)
Huyền Trang nhà chiêm bái và học giả (Hsuan Tsang the pilgrim and scholar)
Đạo Phật đi vào cuộc đời
Đạo Phật đi vào cuộc đời
Kiếp sau
Kiếp sau
Hương còn mãi
Hương còn mãi
Cốt tủy của đạo Phật
Cốt tủy của đạo Phật
Tam Bảo những phẩm tính của Phật Pháp Tăng
Tam Bảo những phẩm tính của Phật Pháp Tăng