Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Ngài dạy rằng


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Ngài dạy rằng
 • Tác giả : Dalai Lama 14
 • Dịch giả : Thích Nữ Tuệ Dung
 • Ngôn ngữ : Anh - Việt
 • Số trang : 106
 • Nhà xuất bản : Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2014
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12010000012708
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Pháp ngữ của đửc Dalai Lama 14

The 14,h Dalai Lama's Word

"Giáo lý Phật là một kho tàng cốt dành cho toàn thế giới. Giảng dạy và láng nghe giáo lý ấy là góp vào thịnh vượng của nhân loại."

Buddhism is a treasure meant for the entire world. To teach and listen to this teaching is a contribution to the wealth of humanity

His Holiness Dalai Lama 14th

Thích Nữ Tuệ Dung chuyển ngữ

.Tịnh thất Diệu Không,

29/7 Thới Tây 1,Tân Hiệp, Hóc Môn, Tp. HCM

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Phật Tổ Đạo Ảnh tập 1
Phật Tổ Đạo Ảnh tập 1
Bóng hạc thiền bay
Bóng hạc thiền bay
Einstein
Einstein
Từ Bi và Nhân Cách Tenzin Gyatso The Fourteenth Dalai Lama
Từ Bi và Nhân Cách Tenzin Gyatso The Fourteenth Dalai Lama
Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa
Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa
Tùng Thiện Vương
Tùng Thiện Vương
Thế kỷ X - Những vấn đề lịch sử
Thế kỷ X - Những vấn đề lịch sử
Cận đại Việt sữ Diễn ca
Cận đại Việt sữ Diễn ca
Đại Việt sử ký toàn thư -tập I
Đại Việt sử ký toàn thư -tập I
Nguỵễn Đình Chiểu ngôi sao sáng người trí thức Việt nam
Nguỵễn Đình Chiểu ngôi sao sáng người trí thức Việt nam
Tỳ Nai Da Tạp Sự
Tỳ Nai Da Tạp Sự
Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ
Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ