Tìm Sách

Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục >> Ngài dạy rằng


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Ngài dạy rằng
 • Tác giả : Dalai Lama 14
 • Dịch giả : Thích Nữ Tuệ Dung
 • Ngôn ngữ : Anh - Việt
 • Số trang : 106
 • Nhà xuất bản : Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2014
 • Phân loại : Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục
 • MCB : 12010000012708
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Pháp ngữ của đửc Dalai Lama 14

The 14,h Dalai Lama's Word

"Giáo lý Phật là một kho tàng cốt dành cho toàn thế giới. Giảng dạy và láng nghe giáo lý ấy là góp vào thịnh vượng của nhân loại."

Buddhism is a treasure meant for the entire world. To teach and listen to this teaching is a contribution to the wealth of humanity

His Holiness Dalai Lama 14th

Thích Nữ Tuệ Dung chuyển ngữ

.Tịnh thất Diệu Không,

29/7 Thới Tây 1,Tân Hiệp, Hóc Môn, Tp. HCM

Các sách khác thuộc Lịch sử - Tiểu sử - Ngữ Lục

Danh nhân văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại
Danh nhân văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại
Tra Am và sư Viên Thành
Tra Am và sư Viên Thành
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận
Thiền Sư Tăng Hội
Thiền Sư Tăng Hội
Trí Đức Văn Lục
Trí Đức Văn Lục
Hòa THượng Tuyên Hóa Khai Thị - Quyển 1
Hòa THượng Tuyên Hóa Khai Thị - Quyển 1
Thiền sư Việt Nam
Thiền sư Việt Nam
Truyện vua A Dục
Truyện vua A Dục
Triệu Châu Ngữ Lục
Triệu Châu Ngữ Lục
Trần Nhân Tông Với Thiền Phái Trúc Lâm
Trần Nhân Tông Với Thiền Phái Trúc Lâm
Hướng về sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông
Hướng về sơ tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông
Trưởng Lão Buddghaghosa Nhà chú giải kinh điển Pali
Trưởng Lão Buddghaghosa Nhà chú giải kinh điển Pali