Tìm Sách

Văn Hóa -Văn Học Việt Nam >> Đại Nam Nhất Thống Chí-Thừa Thiên Phủ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đại Nam Nhất Thống Chí-Thừa Thiên Phủ
 • Tác giả : Cao Xuân Dục-Lưu Đức Xưng-Trần xáng
 • Dịch giả : Tu Trai Nguyễn Tạo
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 148
 • Nhà xuất bản : Nha Văn Hoá Bộ Giáo Dục
 • Năm xuất bản : 1961
 • Phân loại : Văn Hóa -Văn Học Việt Nam
 • MCB : 1201000006457
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

ĐẠI NAM NHẤT THỐNG CHÍ

THỪA THIÊN PHỦ (Quyển 2)

TU TRAI NGUYEN TẠO Dịch (148 trang)

NHA VĂN HÓA BỘ QUỐC GIA GIÁO DỤC XUẤT BẢN

Các sách khác thuộc Văn Hóa -Văn Học Việt Nam

Lục Vân Tiên
Lục Vân Tiên
Truyện cổ Việt Nam
Truyện cổ Việt Nam
Nhị Độ Mai
Nhị Độ Mai
Sưu tập về Nguyễn Đình Chiểu
Sưu tập về Nguyễn Đình Chiểu
Hoa tiên truyện chú giải
Hoa tiên truyện chú giải
Chinh phụ ngâm khúc
Chinh phụ ngâm khúc
Văn hóa tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt tập III
Văn hóa tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt tập III
Văn hóa tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt tập II
Văn hóa tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt tập II
Giòng sinh mệnh văn hóa Việt Nam
Giòng sinh mệnh văn hóa Việt Nam
Khảo sát văn hóa truyền thống Liễu Đôi
Khảo sát văn hóa truyền thống Liễu Đôi
Kim Vân Kiều
Kim Vân Kiều
Truyện cổ nước nam - Tập II- Muông chim
Truyện cổ nước nam - Tập II- Muông chim