Tìm Sách

Văn Hóa -Văn Học Việt Nam >> Đại Nam Nhất Thống Chí-Thừa Thiên Phủ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đại Nam Nhất Thống Chí-Thừa Thiên Phủ
 • Tác giả : Cao Xuân Dục-Lưu Đức Xưng-Trần xáng
 • Dịch giả : Tu Trai Nguyễn Tạo
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 148
 • Nhà xuất bản : Nha Văn Hoá Bộ Giáo Dục
 • Năm xuất bản : 1961
 • Phân loại : Văn Hóa -Văn Học Việt Nam
 • MCB : 1201000006457
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

ĐẠI NAM NHẤT THỐNG CHÍ

THỪA THIÊN PHỦ (Quyển 2)

TU TRAI NGUYEN TẠO Dịch (148 trang)

NHA VĂN HÓA BỘ QUỐC GIA GIÁO DỤC XUẤT BẢN

Các sách khác thuộc Văn Hóa -Văn Học Việt Nam

Cung oán ngâm khúc
Cung oán ngâm khúc
Di tích lịch sử văn hóa Việt Nam
Di tích lịch sử văn hóa Việt Nam
TRuyện Kiều văn xuôi dành cho người trẻ
TRuyện Kiều văn xuôi dành cho người trẻ
Thơ vịnh Kiều
Thơ vịnh Kiều
Kim Van Kieu (English Translation)
Kim Van Kieu (English Translation)
Kim Vân Kiều Tome II
Kim Vân Kiều Tome II
Văn hóa tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt tập I
Văn hóa tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt tập I
Hoàng Như Mai văn tập
Hoàng Như Mai văn tập
Ức Trai thi tập
Ức Trai thi tập
Kim Vân Kiều
Kim Vân Kiều
Nhà văn Việt Nam hiện đại – Chân Dung và Phong Cách
Nhà văn Việt Nam hiện đại – Chân Dung và Phong Cách