Tìm Sách

Văn Hóa -Văn Học Việt Nam >> Đại Nam Nhất Thống Chí-Thừa Thiên Phủ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đại Nam Nhất Thống Chí-Thừa Thiên Phủ
 • Tác giả : Cao Xuân Dục-Lưu Đức Xưng-Trần xáng
 • Dịch giả : Tu Trai Nguyễn Tạo
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 148
 • Nhà xuất bản : Nha Văn Hoá Bộ Giáo Dục
 • Năm xuất bản : 1961
 • Phân loại : Văn Hóa -Văn Học Việt Nam
 • MCB : 1201000006457
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

ĐẠI NAM NHẤT THỐNG CHÍ

THỪA THIÊN PHỦ (Quyển 2)

TU TRAI NGUYEN TẠO Dịch (148 trang)

NHA VĂN HÓA BỘ QUỐC GIA GIÁO DỤC XUẤT BẢN

Các sách khác thuộc Văn Hóa -Văn Học Việt Nam

Việt Nam danh lam cổ tự
Việt Nam danh lam cổ tự
Danh lam nước Việt
Danh lam nước Việt
Những ngôi chùa ở Nam bộ
Những ngôi chùa ở Nam bộ
Dụ Am ngâm lục
Dụ Am ngâm lục
Truyện Trê Cóc
Truyện Trê Cóc
Truyện Kiều
Truyện Kiều
Thượng Chi Văn Tập
Thượng Chi Văn Tập
Trần Hữu Trang, soạn giả ca kịch cải lương
Trần Hữu Trang, soạn giả ca kịch cải lương
Nguỵễn Đình Chiểu với Văn Hoá Việt Nam
Nguỵễn Đình Chiểu với Văn Hoá Việt Nam
Dương Từ Hà Mậu
Dương Từ Hà Mậu
Truyền Kỳ Mạn Lục
Truyền Kỳ Mạn Lục
Truyện Kiều
Truyện Kiều