Tìm Sách

Văn Hóa -Văn Học Việt Nam >> Đại Nam Nhất Thống Chí-Thừa Thiên Phủ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đại Nam Nhất Thống Chí-Thừa Thiên Phủ
 • Tác giả : Cao Xuân Dục-Lưu Đức Xưng-Trần xáng
 • Dịch giả : Tu Trai Nguyễn Tạo
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 148
 • Nhà xuất bản : Nha Văn Hoá Bộ Giáo Dục
 • Năm xuất bản : 1961
 • Phân loại : Văn Hóa -Văn Học Việt Nam
 • MCB : 1201000006457
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

ĐẠI NAM NHẤT THỐNG CHÍ

THỪA THIÊN PHỦ (Quyển 2)

TU TRAI NGUYEN TẠO Dịch (148 trang)

NHA VĂN HÓA BỘ QUỐC GIA GIÁO DỤC XUẤT BẢN

Các sách khác thuộc Văn Hóa -Văn Học Việt Nam

SaiGon năm xưa
SaiGon năm xưa
Tuyển Hoàng Thiệu Khang
Tuyển Hoàng Thiệu Khang
Tuyển tập Đặng Thái Mai
Tuyển tập Đặng Thái Mai
Về tính dân tộc trong văn học
Về tính dân tộc trong văn học
Tìm hiểu một nguyên lý văn chương
Tìm hiểu một nguyên lý văn chương
Lịch sử Văn Học Việt Nam tập 1
Lịch sử Văn Học Việt Nam tập 1
Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam
Văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tác Phẩm Nguyễn Thông
Tác Phẩm Nguyễn Thông
Tác Phẩm và chân dung
Tác Phẩm và chân dung
Nguyễn Thông con người và tác phẩm
Nguyễn Thông con người và tác phẩm
Thơ văn Cao Bá Quát
Thơ văn Cao Bá Quát
Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn - Hải Ông thi tập
Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn - Hải Ông thi tập