Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Sa Môn Thích Viên Đức
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 134
 • Nhà xuất bản : Chủa Khải Đoan - Ban Mê Thuột
 • Năm xuất bản : 1973
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000002211
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương

Sa Môn Thích Viên Đức dịch

Chùa Khải Đoan - Ban Mê Thuột

1973

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Hoa Sen Từ Bi (Bi Hoa Kinh)
Kinh Hoa Sen Từ Bi (Bi Hoa Kinh)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
Kinh Địa tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
Kinh Địa tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
Nhân quả quá khứ hiện tại kinh
Nhân quả quá khứ hiện tại kinh
Phật giáo thánh điển
Phật giáo thánh điển
Kinh Pháp Cú
Kinh Pháp Cú
Tích Truyện Pháp Cú
Tích Truyện Pháp Cú
Kinh Đại Bảo Tích
Kinh Đại Bảo Tích
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ lăng Nghiêm
Kinh Đại Phật Đảnh Thủ lăng Nghiêm
Kinh Na Tiên Tỳ Kheo
Kinh Na Tiên Tỳ Kheo
Trường A Hàm
Trường A Hàm
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh
Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh