Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Sa Môn Thích Viên Đức
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 134
 • Nhà xuất bản : Chủa Khải Đoan - Ban Mê Thuột
 • Năm xuất bản : 1973
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000002211
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Kinh Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương

Sa Môn Thích Viên Đức dịch

Chùa Khải Đoan - Ban Mê Thuột

1973

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
Kinh Trường A Hàm (DIRGHÀGAMA)
Kinh Trường A Hàm (DIRGHÀGAMA)
Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
Đại Bát Niết Bàn Kinh
Đại Bát Niết Bàn Kinh
Nghi thức tụng niệm hằng ngày
Nghi thức tụng niệm hằng ngày
Kinh Lăng Nghiêm
Kinh Lăng Nghiêm
Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn
Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn