Tìm Sách

PG. Việt Nam >> Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Tam Tổ Trúc Lâm giảng giải
 • Tác giả : HT. Thích Thanh Từ
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 659
 • Nhà xuất bản : NXB TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1997
 • Phân loại : PG. Việt Nam
 • MCB : 12010000009798
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TAM TỔ TRÚC LÂM GIẢNG GIẢI

HT. THÍCH THANH TỪ

THIỀN VIỆN THƯỜNG CHIẾU – Phật lịch : 2541-1997

 

LỜI ĐẦU SÁCH

Phật giáo đời Trần mang đậm nét siêu thoát và quần chúng của Phật giáo Nguyên thủy ở Ấn Độ. Xưa kia tại ấn Độ, một ông Hoàng Thái Tử chứng kiến nỗi đau muôn thuở của con người, Ngài quyết chí đi tu để tìm phương giải phóng con người ra khỏi vòng trầm luân khổ ải. Ngài đã thực hiện được chí nguyện, sau khi chứng đạo thành Phật dưới cội Bồ đề, và tiếp tục đi rao giảng phương pháp giải thoát hơn 40 năm. Sau trên 19 thế kỷ, ở Việt Nam đời Trần, vua Trần Nhân Tông cũng thấm thiết nỗi đau khổ của con người, Ngài từ bỏ ngai vàng vào núi Yên Tử tu hành được ngộ đạo thành Tổ, và ngót 20 năm đi truyền bá khắp nơi, lập thành hệ phái Trúc Lâm Yên Tử. Tiếp theo sau, một vị Trạng Nguyên cũng cùng một tâm tư ấy, từ quan đi tu ngộ đạo thành Tổ thứ ba của phái Trúc Lâm Yên Tử. Đức Phật và chư Tổ Trúc Lâm Yên Tử cùng một nguyện vọng một tâm tư vì giải thoát sanh tử cho chính mình và độ chúng sinh thoát khỏi trầm luân muôn kiếp nên đi tu. Đây là giá trị chân thật cũng là danh dự lớn lao của Phật giáo Việt Nam, khiến chúng ta không hổ thẹn với các nước Phật gíáo bạn.

Với tinh thần khôi phục lại Phật giáo đời Trần, chúng tôi cho xuất bản quyển Tam Tổ Trúc Lâm để giới thiệu cùng Phật tử Việt Nam có cơ hội nghiên cứu và học tập. Lý đáng chúng tôi phải căn cứ một nguyên bản chữ Hán và cho in đầy đủ ở phần sau. Song vì những quyển Tam Tổ Thực Lục, Tam Tổ Hành Trạng…còn nhiều thiếu sót, nên chúng tôi không thể căn cứ vào một bản được, mà còn phải góp nhặt tra cứu những bản liên hệ như : Thánh Đăng Lục, Thiền Tông Bản Hạnh…để bổ túc. Sau này những tập Văn Học Đời Lý, Văn Học Đời Trần của ông Ngô Tất Tố, Phật Giáo Sử Luận của Nguyễn Lang và Thơ Văn Lý Trần của nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội giúp tư liệu khá nhiều cho chúng tôi, cộng thêm các bộ Quốc Sử càng làm sáng tỏ hơn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa hài lòng về vị Tổ thứ ba (Huyền Quang), vì quyển Tổ Gia Thực Lục do người trong thân tộc ghi chép đời Ngài, không phải một đệ tử xuất gia thân tín ghi. Cho nên những việc tạp thì ghi đủ, còn việc truyền pháp, đắc pháp, vấn đáp, giảng đạo thì ghi quá đơn lược. Vì vậy, phần sử của Ngải nhiều điểm còn nghi vấn chưa được sáng tỏ.

Quyển Tam Tổ Trúc Lâm ra đời chắc chắn còn nhiều thiếu sót, vì khả năng chúng tôi có hạn không thể hơn nữa được. Chúng tôi chân thành tri ân tất cả những vị đã có công sưu tập phiên dịch in ấn những tập sách liên hệ đến Phật giáo đời Trần, nhờ công khó nhọc của quý vị giúp chúng tôi được dễ dàng nhiều khi biên soạn quyển sách này.

Kính ghi

THÍCH THANH TỪ

Thiền Viện THƯỜNG CHIẾU

Mùa Đông năm 1996

 

MỤC LỤC

              Lời đầu sách

              Lời dẫn

1-    SƠ ĐỒ PHÁI TRÚC LÂM : TRẦN NHÂN TÔNG

              - Tham vấn

              - Thi phú Hán Nôm

·        Đăng Bảo Đài Sơn

·        Đại Lâm Thần Quang Tự

·        Xuân Hiển

·        Xuân Cảnh

·        Xuân Văn

·        Sơn Phòng Mạn Hứng I, II

·        Nguyệt

·        Đề Phổ Minh tự Thủy Tạ

·        Thiên Trường Phủ

·        Thiên Trường Văn Vọng

·        Tảo Mai I, II

·        Lạng Châu Văn Cảnh

·        Vũ Lâm Thu Văn

·        Cư Trần Lạc Đạo Phú ( Mười Hội )

·        Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca

II- TỔ THỨ HAI PHÁI TRÚC LÂM : THIỀN SƯ PHÁP LOA

-         Tham Vấn

-         Lời Khuyên Xuất Gia Tiến Đạo

-         Khuyên Chúng Thượng Thừa Tam Học

-         Nói Chỗ Cốt Yếu Của Đại Thừa

-         Cách Học Cần Biết Rõ

    III- TỔ THỨ BA PHÁI TRÚC LÂM : THIỀN SƯ HUYỀN QUANG

-         Thơ Phú còn sót lại

·        Cúc Hoa 1, 2, 3, 4, 5, 6

·        Sơn Vũ

·        Thạch Thất

·        Tặng Sĩ Đồ Tử Đệ

·        Yên Tử Sơn Am Cư

·        Nhân Sự Đế Cứu Lan Tự

·        Xuân Nhật Túc sự

·        Ngọ Thụy

·        Phiếm Chu

·        Đề động Hiên Đàn Việt Giả Sơn

·        Tảo Thu

·        Địa Lô Tức Sự

·        ChuTrung

·        Thứ Bảo Khánh Tự Bích Gian Đề

·        Mai Hoa

·        Trứ Miên

·        Ai Phù Lỗ

·        Quá Vạn Kiếp

·        Đề Đạm Thủy Tự

·        Diên Hựu Tự

·        Vịnh Vân Yên Tự Phú

Các sách khác thuộc PG. Việt Nam

Phật Giáo Việt Nam – Suy Tư & Nhận Định
Phật Giáo Việt Nam – Suy Tư & Nhận Định
Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam (1964 – 1968)
Phong trào Phật giáo miền Nam Việt Nam (1964 – 1968)
Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến Thế kỷ XIII LE BOUDDHISME EN ANNAM
Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến Thế kỷ XIII LE BOUDDHISME EN ANNAM
Phật giáo thời hậu Lê
Phật giáo thời hậu Lê
Khương Tăng Hội toàn tập 1
Khương Tăng Hội toàn tập 1
Việt Nam Phật Giáo sử luận
Việt Nam Phật Giáo sử luận
Chân dung Con Người trong Thơ Thiền Lý- Trần
Chân dung Con Người trong Thơ Thiền Lý- Trần
Khóa Hư Lục Giảng Giải
Khóa Hư Lục Giảng Giải
Thiền Uyển Tập Anh
Thiền Uyển Tập Anh
Việt Nam Phật giáo sử luận I II III
Việt Nam Phật giáo sử luận I II III
Việt Nam Phật Giáo sử luận tập II
Việt Nam Phật Giáo sử luận tập II
Chư tôn thiền đức Phật giáo Thuận Hóa
Chư tôn thiền đức Phật giáo Thuận Hóa