Tìm Sách

Kinh Tạng >> Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La liễu nghĩa kinh


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La liễu nghĩa kinh
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Huyền Cơ
 • Ngôn ngữ : Pháp - Việt
 • Số trang : 226
 • Nhà xuất bản : Viện Phật Học Huyền Cơ
 • Năm xuất bản : 1964
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000002166
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La liễu nghĩa kinh

Bản dịch Huyền Cơ

Song ngữ Việt Pháp

in lần thứ ba

1964

Viện Phật Học Huyền Cơ

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2