Tìm Sách

Kinh Tạng >> Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La liễu nghĩa kinh


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La liễu nghĩa kinh
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Huyền Cơ
 • Ngôn ngữ : Pháp - Việt
 • Số trang : 226
 • Nhà xuất bản : Viện Phật Học Huyền Cơ
 • Năm xuất bản : 1964
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000002166
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La liễu nghĩa kinh

Bản dịch Huyền Cơ

Song ngữ Việt Pháp

in lần thứ ba

1964

Viện Phật Học Huyền Cơ

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
Kinh Trường A Hàm (DIRGHÀGAMA)
Kinh Trường A Hàm (DIRGHÀGAMA)
Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
Đại Bát Niết Bàn Kinh
Đại Bát Niết Bàn Kinh
Nghi thức tụng niệm hằng ngày
Nghi thức tụng niệm hằng ngày
Kinh Lăng Nghiêm
Kinh Lăng Nghiêm
Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn
Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn