Tìm Sách

Kinh Tạng >> Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La liễu nghĩa kinh


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La liễu nghĩa kinh
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Huyền Cơ
 • Ngôn ngữ : Pháp - Việt
 • Số trang : 226
 • Nhà xuất bản : Viện Phật Học Huyền Cơ
 • Năm xuất bản : 1964
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000002166
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La liễu nghĩa kinh

Bản dịch Huyền Cơ

Song ngữ Việt Pháp

in lần thứ ba

1964

Viện Phật Học Huyền Cơ

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Pháp Hoa quốc ngữ kinh
Pháp Hoa quốc ngữ kinh
Kinh Thắng Man
Kinh Thắng Man
Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm
Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm
Nghi thức tụng niệm
Nghi thức tụng niệm
Pháp hội tam tụ luật nghi
Pháp hội tam tụ luật nghi
Phật nói kinh công đức ruộng phước
Phật nói kinh công đức ruộng phước
Đại Bi chú giảng giải
Đại Bi chú giảng giải
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt
Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt
Kinh Pháp cú thí dụ
Kinh Pháp cú thí dụ
Chuyện Ngạ Quỷ
Chuyện Ngạ Quỷ
Kinh Kim Quang Minh- Nghi thức tụng niệm
Kinh Kim Quang Minh- Nghi thức tụng niệm