Tìm Sách

Kinh Tạng >> Chuyện Ngạ Quỷ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Chuyện Ngạ Quỷ
 • Tác giả : Tam Tạng Pali
 • Dịch giả : Tỳ khưu Indacanda
 • Ngôn ngữ : Pali-Việt
 • Số trang : 227
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000011893
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

TAM  TẠNG  SONG  NGỮ  PALI  - VIỆT

SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE

PETAVATTHULALI

TẠNG KINH - TIỂU BỘ

CHUYỆN NGẠ QUỶ

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

                                    PHẬT LỊCH 2556                           DƯƠNG LỊCH 2012

LỜI GIỚI THIỆU

            Petavatthupalilà tập thứ bảy thuộc Khuddakanikaya - Tiểu Bộ, Suttantanikaya - Tạng Kinh. Tập Kinh Petavatthupali kể lại các câu chuyện (vatthu) của hạng chúng sanh gọi là peta. Từ peta được phân tích theo văn phạm như sau: pa + ita, với ita là quá khứ phân từ của động từ gốc Vi (đi, di chuyển) cộng thêm vào tiếp đầu ngữ pa. Peta có ý nghĩa căn bản là "đã ra đi", nghĩa là "đã quá vãng, đã chết". Cụ thể hơn, peta gọi là của hạng chúng sanh bị đọa vào cảnh giới pettivisaya, luôn có trạng thái bị đói, khát, rách rưới, thiếu thốn, khổ sở; trong ngữ cảnh này peta được dịch sang tiếng Việt là "ngạ quỷ" hay "quỷ đói". Tập Kinh này còn đề cập đến một hạng peta khác nữa là vimanapeta, tạm dịch là "quỷ thần"; hạng này mặc dầu phải chịu đựng khổ đau nhưng do thiện nghiệp đã tạo trong quá khứ nên cũng được hưởng phần nào phước báu cõi Trời và còn đạt được quyền lực lớn lao (mahiddhika) của chư Thiên nữa. Các tài liệu tiếng Anh trước đây ghi nghĩa peta là "hungry ghost" (ma đói), nhưng về sau này một số học giả giữ nguyên từ peta ở văn bản, không dịch. Về tiếng Việt, các dịch giả trước đây đã dịch tựa đề PetavatthuNgạ Quỷ Sự hoặc Chuyện Ngạ Quỷ; chúng tôi mạn phép sử dụng tựa đề Chuyện Ngạ Quỷ cho tập Kinh này.

            Chú giải của tập Kinh Petavatthupali - Chuyện Ngạ Quỷ có tên là Petavatthu-atthakatha. Thêm vào đó, ở phần kết thúc của tập Chú Giải này còn thấy đề cập đến hai tên gọi khác nữa là ParamatthakathadipaniPetavatthuattha-samvannana. Chú Giải thuật lại câu chuyện và cung cấp nhiều chi tiết bổ sung cho phần kệ ngôn ở Chánh Tạng, xen kẻ vào đó là lời giải thích ý nghĩa của một số từ đã được chọn lọc, Được biết Chú Giải này đã được Ngài Dhammapala thực hiện trong lúc ngụ tại tu viện Badaratitthavihara.

            Tập Kinh Petavatthupali - Chuyện Ngạ Quỷ gồm có bốn phẩm (vagga) được liệt kê chi tiết như sau:

            1. Uragavaggo - Phẩm Rắn có 12 câu chuyện,

            2. Ubbarivaggo - Phẩm Ubbari có 13 câu chuyện,

            3. Culavaggo - Tiểu phẩm có 10 câu chuyện,

            4. Mahavaggo - Đại phẩm có 16 câu chuyện.

            Tổng cộng có 51 câu chuyện và số lượng các kệ ngôn ở văn bản Pali-Sinhala được ghi nhận là 823.

            Về nội dung, tập Kinh Petavatthupali - Chuyện Ngạ Quỷ được trình bày một cách sinh động thông qua hình thức vấn đáp. Nhân vật đưa ra các câu hỏi đã được xác định ở Chánh Tạng gồm có đức Phật, trưởng lão Narada, và trưởng lão Sariputta. Chú Giải cung cấp thêm hai vị nữa là trưởng lão Moggallana và đức vua Ajatasattu. Các câu trả lời là do chính các ngạ quỷ đã nói lên. Ở một số câu chuyện, còn có các kệ ngôn của các vị Trưởng Lão đã tham gia cuộc kết tập thêm vào để giải thích hoặc kết luận sự việc.

            Chúng tôi xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng Ven. Devahandiye Pannasekara Nayaka Mahathera, tu viện trưởng tu viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 8 - Sri Lanka, đã cung cấp trú xứ và các vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có thể tập trung toàn thời gian cho công việc thực hiện tập Kinh này.

            Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm dứt khổ đau.

Kính bút,

ngày 06 tháng 04 ăm 2011

Tỳ Khưu Indacanda (Trương Đình Dũng)

 

MỤC LỤC

Mục Lục Chuyện Ngạ Quỷ

Lời Giới Thiệu

Các Chữ Viết Tắt

Mẫu Tự Pali - Sinhala

Văn bản Pali và văn bản tiếng Việt

Các Bản Dịch của Tỳ Khưu Indacanda

Phương Danh Thí Chủ

1. URAGAVAGGO - PHẨM RẮN

1. Chuyện ngạ quỷ ví như cánh đồng

2. Chuyện ngạ quỷ mõm heo

3. Chuyện ngạ quỷ miệng thối

4. Chuyện ngạ quỷ hình nộm bằng bột

5. Chuyện ngạ quỷ ở bên kia vách tường

6. Chuyện ngạ quỷ ăn năm đứa con trai

7. Chuyện ngạ quỷ ăn bảy đứa con trai

8. Chuyện ngạ quỷ bò đực

9. Chuyện ngạ quỷ và người chủ thợ dệt

10. Chuyện ngạ quỷ sói đầu

11. Chuyện ngạ quỷ rắn

2. UBBARIVAGGO -PHẨM UBBARI

1. Chuyện ngạ quỷ Sanramocaka

2. Chuyện ngạ quỷ - Mẹ của trưởng lão Sariputta

3. Chuyện ngạ quỷ Matta

4. Chuyện ngạ quỷ Nanda

5. Chuyện ngạ quỷ Mattakundali

6. Chuyện ngạ quỷ của Kanha

7. Chuyện ngạ quỷ Dhanapala

8. Chuyện ngạ quỷ Cullasetthi

9. Chuyện ngạ quỷ của Arikura

10. Chuyện ngạ quỷ - Mẹ của Uttara

11. Chuyện ngạ quỷ sợi chỉ

12. Chuyện ngạ quỷ ở hồ Kannamunda

13. Chuyện ngạ quỷ của Ubbari

3. CULAVAGGO - TIỂU PHẨM

1. Chuyện ngạ quỷ không làm (mặt) nước bị vỡ ra

2. Chuyện ngạ quỷ ở núi Sanuvasi

3. Chuyện ngạ quỷ ở hồ Rathakara

4. Chuyện ngạ quỷ vỏ trấu

5. Chuyện ngạ quỷ về đứa bé trai

6. Chuyện ngạ quỷ erini

7. Chuyện ngạ quỷ người thợ săn thú

8. Chuyện ngạ quỷ người thợ săn thú thứ nhì

9. Chuyện ngạ quỷ có sự quyết đoán sái quấy

10. Chuyện ngạ quỷ do chê bai xá-lợi

4. MAHAVAGGO - ĐẠI PHẨM

1. Chuyện ngạ quỷ của Ambasakkhara

2. Chuyện ngạ quỷ Serissaka

3. Chuyện ngạ quỷ Nandaka

4. Chuyện nữ ngạ quỷ  Revati

5. Chuyện ngạ quỷ Mía

6. Chuyện ngạ quỷ hai người thanh niên

7. Chuyện ngạ quỷ con trai của đức vua

8. Chuyện ngạ quỷ ăn phân

9. Chuyện nữ ngạ quỷ ăn phân

10. Chuyện nhóm ngạ quỷ

11. Chuyện ngạ quỷ ở Pataliputta

12. Chuyện ngạ quỷ ở hồ sen

13. Chuyện ngạ quỷ ở cây xoài

14. Chuyện ngạ quỷ gom góp của cải

15. Chuyện ngạ quỷ các con trai nhà triệu phú

16. Chuyện ngạ quỷ với sáu mươi ngàn quả búa tạ

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
Kinh Trường A Hàm (DIRGHÀGAMA)
Kinh Trường A Hàm (DIRGHÀGAMA)
Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
Đại Bát Niết Bàn Kinh
Đại Bát Niết Bàn Kinh
Nghi thức tụng niệm hằng ngày
Nghi thức tụng niệm hằng ngày
Kinh Lăng Nghiêm
Kinh Lăng Nghiêm
Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn
Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn