Tìm Sách

Giảng Luận >> 43 Công án của Trần Thái Tông

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 43 Công án của Trần Thái Tông
 • Tác giả : Không
 • Dịch giả : Thích Nhất Hạnh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 24
 • Nhà xuất bản : Lưu hành nội bộ
 • Năm xuất bản : 1968
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Trần Thái Tông là vị vua đầu của triều Trần. Ngài là đệ tử của thiền sư 
Viên Chứng trên núi Yên Tử. Ngài vừa làm vua vừa thực tập thiền. Ngài 
cũng từng thực tập thiền công án. Đây là 43 công án Vua đưa ra để cùng 
thực tập với tăng thân của Vua, gồm có giới xuất gia và tại gia. Thầy Làng 
Mai đã dịch những công án này ra tiếng Việt và tiếng Pháp năm 1968. Bản 
dịch tiếng Pháp xin xem ở phần phụ lục cuốn Clé Pour Le Zen, tác g iả Nhất 
Hạnh, do nhà xuất bản JC Lattes ấn hành. Bản Hán Việt có trong Thơ Văn 
Lý Trần quyển II (Quyển thượng, trang 108-121), NXB Khoa Học Xã Hội.

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Saddhammasangaha - Diệu Pháp Yếu Lược
Saddhammasangaha - Diệu Pháp Yếu Lược
Liễu Phàm Tứ Huấn
Liễu Phàm Tứ Huấn
Giác Ngộ trong đạo Phật
Giác Ngộ trong đạo Phật
Chú giải Kinh Di Giáo
Chú giải Kinh Di Giáo
Chữ Hiếu trong đạo Phật
Chữ Hiếu trong đạo Phật
Nhìn lại Bản Chất Con Người
Nhìn lại Bản Chất Con Người
Khổ đau phát sinh và vận hành như thế nào?
Khổ đau phát sinh và vận hành như thế nào?
Cốt lõi của cội BỒ ĐỀ
Cốt lõi của cội BỒ ĐỀ
Phật học khái yếu
Phật học khái yếu
Căn bản Luật Nhân Quả
Căn bản Luật Nhân Quả
Làm thế nào để tiêu trừ nghiệp chướng thẳng tiến đến thành Phật
Làm thế nào để tiêu trừ nghiệp chướng thẳng tiến đến thành Phật
Pháp hải thích nghi
Pháp hải thích nghi