Tìm Sách

Giảng Luận >> 43 Công án của Trần Thái Tông

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 43 Công án của Trần Thái Tông
 • Tác giả : Không
 • Dịch giả : Thích Nhất Hạnh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 24
 • Nhà xuất bản : Lưu hành nội bộ
 • Năm xuất bản : 1968
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Trần Thái Tông là vị vua đầu của triều Trần. Ngài là đệ tử của thiền sư 
Viên Chứng trên núi Yên Tử. Ngài vừa làm vua vừa thực tập thiền. Ngài 
cũng từng thực tập thiền công án. Đây là 43 công án Vua đưa ra để cùng 
thực tập với tăng thân của Vua, gồm có giới xuất gia và tại gia. Thầy Làng 
Mai đã dịch những công án này ra tiếng Việt và tiếng Pháp năm 1968. Bản 
dịch tiếng Pháp xin xem ở phần phụ lục cuốn Clé Pour Le Zen, tác g iả Nhất 
Hạnh, do nhà xuất bản JC Lattes ấn hành. Bản Hán Việt có trong Thơ Văn 
Lý Trần quyển II (Quyển thượng, trang 108-121), NXB Khoa Học Xã Hội.

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Am May Ngũ
Am May Ngũ
Thanh Từ toàn tập 1
Thanh Từ toàn tập 1
Tám quyển sách quý
Tám quyển sách quý
Luận thuyết mới về Tịnh Độ và lợi ích của việc hành Thiền
Luận thuyết mới về Tịnh Độ và lợi ích của việc hành Thiền
Chú Đại Bi giảng giải
Chú Đại Bi giảng giải
Thánh Đăng Lục giảng giải
Thánh Đăng Lục giảng giải
Bát Nhã Trực Giải
Bát Nhã Trực Giải
Kinh Duy Ma Cật giảng giải
Kinh Duy Ma Cật giảng giải
Kinh Thập Thiện giảng giải
Kinh Thập Thiện giảng giải
Bát Đại Nhân Giác giảng giải
Bát Đại Nhân Giác giảng giải
Nguồn An Lạc
Nguồn An Lạc
Hoa Vô Ưu (trọn bộ)
Hoa Vô Ưu (trọn bộ)